Protest zbog kažnjavanja Nataše Kandić radi objelodanjivanja istine o ratnim zločinima

Društvo za ugrožene narode
odjeljenje za Bosnu i Hercegovinu

S a r a j e v o, 6. februara 2009. godine

Saopštenje za štampu

Protest zbog kažnjavanja Nataše Kandić radi objelodanjivanja istine o ratnim zločinima

Povodom izricanja presude Četvrtog opštinskog suda u Beogradu kojom je Nataša Kandić, izvršna direktorica Fonda za humanitarno pravo, kažnjena sa 200.000 dinara za klevetu Tomislava Nikolića, Društvo za ugrožene narode za BiH izražava najoštriji protest. Poznato je da se Nataša Kandić kao veliki borac za ljudska prava bavi istraživanjem ratnih zločina čijim objelodanjivanjima pomaže u suočavanju sa prošlošću. Izricanjem ovakve presude Beogradski sud je poslao poruku da je opasno objelodanjivanje ratnih zločina te da je bolje da se oni i dalje prikrivaju i zamagljivaju.

Užasavajuće je to da je Nataša Kandić osuđena za klevetu kada je svima poznato da je Tomislav Nikolić  bio dobrovoljac stranke Vojislava Šešelja kome se trenutno sudi pred Haškim tribunalom za ratne zločine, izjavila je Fadila Memišević, predsjednica Društva za ugrožene narode za BiH.

Društvo za ugrožene narode
Za ljudska prava – širom svijeta

Share