Pismo podrške Nataši Kandić Fondacije Istina Pravda Pomirenje

Poštovana gospođo Kandić!
Ozbiljno smo zabrinuti zbog hajke koje je pokrenuta protiv Vas lično, ali i djelovanja Fonda za humanitarno pravo. Napade na Vas i Vaš angažman, a koji dolaze od preživjelih i mutiranih sljedbenika Miloševićeve politike, shvatili smo kao poziv na linč. Vjerujemo u vašu opredijeljenost da se principijelno suprotstavljate politici koja Srbiju drži kao taoca vlastite prošlosti, divimo se i Vašoj hrabrosti u otkrivanju zločina i privođenju pravdi njihovih izvršilaca, ali Vas molimo da prijetnje shvatite ozbiljno i da se tako prema njima odnosite. Srbija za koju se borite, na našu zajedničklu žalost je u manjini, a Srbija protiv koje se borite spremna je na sve. Nedavna prošlost nas na to upozorava.

Želim Vam da istrajete u svojoj misiji jer je i Fondacija Istina Pravda Pomirenje na Vašem tragu u zajedničkom nastojanju da se izborimo za vladavinu prava, da podstičemo suočavanje sa našom prošlošću, da štitimo žrtve rata i insistiramo na privođenju pravdi svih ratnih zločinaca.

S poštovanjem
Sinan Alić, predsjednik
Fondacije Istina Pravda Pomirenje

U Tuzli, 26.02.2008.

Share