Pretnje braniocima i organizacijama za ljudska prava u Srbiji u kontekstu zvaničnog proglašenja nezavisnosti Kosova

Vaša ekselencijo,

Front Line je duboko zabrinut zbog informacije o pretnjama koje dobijaju borci za ljudska prava, uključujući i Natašu Kandić, izvršnu direktorku Fonda za humanitarno pravo, i organizacije za ljudska prava koje funkcionišu u Srbiji, a koje su usledile povodom zvaničnog proglašenja nezavisnosti Kosova.

Dana 20. februara je opoziciona Socijalistička partija Srbije (SPS) objavila da je počela da sakuplja potpise u okviru kampanje da se podnese krivična prijava protiv Nataše Kandić, izvršne direktorke Fonda za humanitarno pravo. Nataša Kandić je prisustvovala proglašenju nezavisnosti Kosova u kosovskom parlamentu 17. februara 2008. SPS je nju optužio da je počinila krivično delo protiv ustavnog uređenja i da je pretila „nezavisnosti i integritetu države“. Mnogi mediji u Srbiji su podržali ove optužbe SPS a tabloidna štampa se angažovala u kampanji klevetanja Nataše Kandić optužujući je da je izdajnik. Dana 19. februara 2008, dnevni list Večernje novosti je objavio članak pod nazivom Nataša, žena koje nema proglašavajuću Natašu osobom koja ne postoji time podstičući čitaoce na misao da ništa ne bi bilo izgubljeno njenom „eliminacijom“. Prema izvorima saznajemo da su u poslednje vreme intenzivirane pretnje i ograničavanja usmerena protiv boraca za ljudska prava i organizacija za ljudska prava uoči i kao reakcija na zvanično proglašenje nezavisnosti Kosova. Tokom parlamentarne sednice 19. februara 2008. Ivica Dačić, lider SPS je pozvao na zabranjivanje svih nevladinih organizacija koje priznaju nezavisnost Kosova.

Front Line veruje da poziv da se zabrane sve nevladine organizacije koje podržavaju nezavisnost Kosova, kao krivična prijava i prljava kampanja protiv borca za ljudska prava Nataše Kandić, predstavljaju deo šire kampanje čiji je cilj stizmatizacija organizacija za ljudska prava koje funkcionišu u Srbiji, predstavljajući ih kao državne neprijatelje.

Front Line takođe prenosi svoju zabrinutost za bezbednost i fizički integritet Nataše Kandić.

Front Line zahteva od srpskih vlasti sledeće:
1. da pokrenu brzu, opsežnu i objektivnu istragu o klevetama upućenim protiv Nataše Kandić, uključujući i izveštaje medija, da objave rezultate istrage i u slučajevima u kojima postoji potreba izvedu odgovorne pred lice pravde;
2. da garantuju bezbednost i očuvanje fizičkog i psihičkog integriteta Nataše Kandić;
3. da garantuju svim borcima za ljudska prava da obavljaju svoj legitimni posao borbe za ljudska prava i da mogu da govore slobodno bez straha od zastrašivanja i odmazde.

Front Line vas uz dužno poštovanje podseća da UN Deklaracija o pravima i odgovornostima pojedinaca, grupa i organa društva na promociji i zaštiti univerzalno prepoznatih ljudskih prava i fundamentalnih sloboda koju je konsenzusom usvojila Generalna sukpština 9. decembra 1998. priznaje legitimitet aktivnosti boraca za ljudska prava, njihovo pravo na slobodu udruživanja i rada bes strepnje od zastrašivanja i odmazde. Posebno želimo da istaknemo član 6 (b):
Svako ima pravo, pojedinacno ili u udruženju sa drugima, kao sto je predvideno ljudskim pravima i drugim primjenjivim medunarodnim
instrumentima, ima slobodu da izdaje, saopstava ili siri drugima na znanje,
informacije i znanje o svim ljudskim pravima i fundamentalnim slobodama,
kao i član 12 (2):
Država treba da preuzme sve neophodne mjere kako bi od strane kompetentnih
nadležnih organa osigurala zaštitu za sve, pojedince ili udruženja, od svakog kršenja,
prijetnji, odmazdi, de facto ili de jure negativne diskriminacije, pritisaka ili bilo kojih
drugih proizvoljnih akcija kao posljedice njegovog ili njenog legitimnog prava da uziva
prava navedena u sadasnjoj Deklaraciji.

S poštvovanjem,
Mary Lawlor
direktorka

Share