Politička suđenja Albancima: Avdiju Ramadan i drugi

Optužnica
Presuda – Okružni sud Prokuplje
Presuda – Savezni sud Beograd

Share