Svedočenje Roma Dragana Durmića, žrtve rasne diskriminacije

Pred Prvim opštinskim sudom u Beogradu je 22. oktobra 2009. godine održano ročište u postupku za naknadu štete, koji je FHP u novembru 2008. godine pokrenuo u ime Dragana Durmića protiv Republike Srbije, na kojem je saslušan Dragan Durmić.

Dragan Durmić je rekao da je početkom 2000. godine došao do diskoteke Trezor sa svojom prijateljicom Stojankom Kostić, s namerom da tamo provede veče. Oboje su bili pristojno obučeni i uljudno su upitali članove obezbeđenja da li mogu da uđu u diskoteku. Na ulazu je stajalo četiri ili pet momaka koji su radili kao obezbeđenje u diskoteci. Oni su im odgovorili da ne mogu da uđu pa su se on i prijateljica okrenuli i otišli.

Zbog ovakvog odnosa obezbeđenja diskoteke Trezor prema njemu i njegovoj prijateljici, on se osetio građaninom drugog reda. Naročito ga je pogodila činjenica da je svojoj zemlji kao sportista dao dosta toga, a vraćeno mu je na najgori mogući način. Bolela ga je činjenica da je za svoju zemlju kao reprezentativac osvajao medalje na takmičenjima u tajlandskom boksu, a i učestvovao je u ratovima na ovim prostorima. Od događaja ispred diskoteke Trezor ima stalan unutrašnji osećaj nepoverenja prema ljudima, trpi frustracije i sve vreme se bori u sebi da to promeni. Teško mu je pala i činjenica da država nije ništa učinila da ispravi nepravdu koja mu je naneta. Obratio se Fondu za humanitarno pravo za pravnu pomoć s namerom da umiri svoju savest i da ostvari svoje pravo na ravnopravnost.

Sudija Lidija Alagić je zaključila raspravu i očekuje se donošenje presude.

Share