Savetovanje svedoka/žrtava i zastupanje pred sudom: model podrške – Izveštaj o realizaciji projekta

Nakon smene Slobodana Miloševića, tranziciona vlada je podržala organizovanje suđenja za ratne zločine pred domaćim sudovima, ali se vrlo brzo pokazalo da postoje ozbiljne prepreke. Policija nije bila spremna da tužiocima preda podatke o počiniocima, pre svega, jer su većina iz redova policije, Sa druge strane, tužioci i sudije nisu mogli da obezbede učešće žrtava u suđenjima, uglavnom zbog nepoverenja žrtava u institucije Srbije.

U takvoj situaciji, a imajući u vidu da uživa poverenje među žrtvama u državama bivše Jugoslavije, FHP je prihvatio izazov da direktnim učešćem u suđenjima za ratne zločine pomogne u utvrđivanju krivične odgovornosti za počinioce i uspostavljanju pravde za žrtve. U tom kontekstu, FHP je počeo da zastupa žrtve pred sudom i ohrabruje ih da učestvuju u suđenjima.

Prvo suđenje u kojem je FHP zastupao žrtve ratnih zločina (slučaj Sjeverin) je pokazalo da je učešće žrtava od presudnog značaja za utvrđivanje odgovornosti optuženih i priznavanje nepravde prema žrtvama. Takođe se pokazalo da je učešće pravnih zastupnika žrtava važno, pre svega, zbog pokušaja tužilaca i odbrane da prikriju ili netačno prikažu činjenice o učešću institucija Srbije [policije i vojske] u oružanim sukobima u bivšoj Jugoslaviji.

U predmetu, poznatom u javnosti kao slučaj Podujevo, FHP je uspeo da uveri preživele žrtve masakra u Podujevu na Kosovu da svedoče pred sudom u Srbiji i da obezbedi svedoka/insajdera, koji je u prisustvu preživele albanske dece svedočio o ubistvu njihovih majki, koje su počinili pripadnici jedinice Škorpioni, čiji je pripadnik i sam bio.

Preuzmite izveštaj

Share