Miroslav Vučković oslobođen optužbe za ratni zločin zbog neopravdanog trajanja postupka

Posle 10 godina od prve optužnice i tri ponovljena suđenja, Srbin Miroslav Vučković oslobođen je odgovornosti za ratni zločin protiv albanskog stanovništva u selu Gušavac/Gušac na Kosovu.

Vrhovni sud Kosova, bio je mišljenja da se 10 godina ne može smatrati razumnim za okončanje jednog postupka, te je zbog povrede prava na brzo i efikasno suđenje oslobodio optuženog Vučkovića odgovornosti za krivično delo ratni zločin protiv civila. Oslobađajuću presudu donelo je 7. oktobra 2009. godine međunarodno veće kojim je predsedavao sudija Norbert Koster, u postupku odlučivanja po žalbi odbrane na presudu Okružnog suda u Mitrovici/Mitrovicë kojom je optuženi Vučković kažnjen na osam godina zatvora.

Fond za humanitarno pravo Kosovo smatra da je Vrhovni sud Kosova trebalo da vrati predmet na ponovno [četvrto] suđenje, jer u toku trećeg ponovljenog suđenja Okružni sud u Mitrovici/Mitrovicë nije razjasnio kontradiktornosti i nepodudarnosti u izjavama svedoka koji terete optuženog Vučkovića, koje je naložio Vrhovni sud Kosova. Osim toga, Vrhovni sud je zanemario dokaze koji su bili  prihvaćeni u prethodna tri prvostepena suđenja, među kojima izjave svedoka koji su identifikovali optuženog Vučkovića kao učesnika u napadu srpskih snaga na selo Gušavac/Gušac, i potvrde o oduzimanju protivpravno stečene imovine, nađene u maju 1999. godine u dvorištu kuće optuženog Vučkovića u selu Suvi Do/Suhodoll. Ti dokazi bili su dodatno potvrđeni priznanjem odbrane o učešću optuženog u oduzimanju vrednih stvari od Albanaca i predlogom da se optuženom izrekne kazna zatvora samo za tešku krađu u trajanju od četiri godine i jedanaest meseci, koliko je optuženi proveo u pritovoru.

Optužnica je teretila optuženog Vučkovića da je 15. aprila 1999. godine, delujući u saizvršilaštvu sa drugima, koristeći bespomoćnost i tešku situaciju albanskog stanovinštva u selu Gušavac/Gušac, palio i pljačkao albanske kuće, dok je sa poseda Abita Sahitija oduzeo sve vredne pokretne stvari, među kojima jedan kamion, u nameri da izazove strah kod albanskog stanovništva, kako bi to stanovništvo napustilo selo.

Treće ponovljeno suđenje pred Okružnim sudom u Mitrovici/Mitrovicë trajalo je od 15.08.2007. do 23.05.2008. godine, kada je izrečena osuđujuća presuda, kojom je optuženi Vučković osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 8 godina. Optuženi se branio sa slobode i nije prisustvovao izricanju presude. Drugostepeni postupak pokrenut je žalbom odbrane, koja je tvrdila da je optuženi Vučković invalid koji se kreće pomoću štaka, tako da nije mogao biti pripadnik oružanih snaga i učestvovati u događaju koji mu se stavlja na teret.

Share