Vrhovni sud Kosova osudio nekadašnjeg pripadnika OVK Idriza Gashi na 14 godina zatvora za ratni zločin

Vrhovni sud Kosova, u mešovitom veću kojim je predsedavao sudija Martti Harsia, 25.11.2010. je potvrdio presudu Okružnog suda u Peć/Pejë od 19.11.2009, kojom je optuženi Idriz Gashi oglašen krivim za ratni zločin protiv civilnog stanovništava i osuđen na 14 godina zatvora. Vrhovni sud Kosova je utvrdio da je osuđeni Idriz Gashi, kao pripadnik Oslobodilačke vojske Kosova (OVK), 12.08.1998. u šumi zvanoj Isufova Dolina/Lugu i Isufit kod sela Vranovac/Vranoc [Peć/Pejë] lišio života Albanku Saniju Balaj zbog sumnje da je  je sarađivala sa srpskim vlastima.

Fond za humanitarno pravo Kosovo ocenjuje da je Vrhonvi sud Kosova na osnovu izvedenih dokaza ispravno utvrdio krivičnu odgovornost optuženog. Presuda je značajna jer se njome sankcioniše odmazda nad civilima koji su ubijeni u toku oružanih sukoba zbog sumnji da su sarađivali sa neprijateljskom stranom.

Činjenice

Optuženi Idriz Gashi, poznat kao Galani osuđen je zbog toga što je kao pripadnik OVK u toku oružanih sukoba na Kosovu/Kosovë, 12. avgusta 1998. godine, ubio Saniju Balaj. Tog dana Sanija je putovala sa svojim rođacima za Peć/Pejë, pa kada su stigli u selo Barane/Baran, u blizini štaba OVK, zaustavili su ih vojnici. Sanije Balaj je ispitivao operativni komandant Cuf Krasniqi, koji nije našao razloga za njeno dalje zadržavanje. Sa druge strane, optuženi Idriz Gashi je na osnovu imena zapisanih u notesu, koji je pronađen u njenim ličnim stvarima, zaključio da devojka sarađuje sa srpskim snagama i naredio vojnom policajcu Avniji Krasniqi da je odvede na dalju proveru, u Glavni štab OVK u selu Glođane/Gllogjan.

Optuženi Gashi, Avni Krasniqi i Sanija Balaj krenuli su autom ka Glavnom štabu, pa kada su stigli do jedne šume u blizini sela Vranovac/Vranoc, Idriz Gashi je naredio Avniji da zaustavi auto, potom je naredio Saniji da izađe iz auta i krene ka šumi, gde ju je ubio iz vatrenog oružja. Avniji je zapretio da ne govorio o onome što se dogodilo. Istoga dana, Idriz Gashi i Avni Krasniqi vratili su se u šumu, kako bi sakrili telo žrtve. U vreme ubistva, u neposrednoj blizini nalazio se dečak Durim Hasanaj, koji je čuvao stoku. On je čuo pucnje, i o tome je, kada se vratio kući, obavestio roditelje. Odmah zatim, dečakov otac Zyber Hasanaj i pripadnici OVK Ahmet Ukaj, Hysen Ukaj i Sokol Tolaj pošli su u šumu da vide šta se dogodilo. Naišli su na Idriza Gashija i Avniju Krasniqi. Idriz Gashi je naredio Ahmetu Ukaj da pomogne Avniji Krasniqi oko sahranjivanja devojke. Nakon tri dana optuženi je naredio Avniju Kraniqi da zajedno sa vojnikom OVK Idrizom Balaj zvanom Toger premesti telo u Glođane/Gllogjan,  tako da je telo bačeno u obližnji kanal gde se već nalazilo 39 tala, koja su pronađena u septembru 1998. godine, a identifikovana u maju 2007. godine.

Istraga za ubistvo Sanije Balaj pokrenuta je 2005. godine. Okrivljeni Idriz Gasni je 12.10.2006. isporučen iz Švedske, gde je radio i živeo sa porodicom. Optužnica je podignuta 8.02.2007. a prvostepeno suđenje je počelo 9.05.2007. pred Okružnim sudom u Peć/Pejë. Sud je 22.06.2007. doneo presudu kojom je optuženi oglašen krivim i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 15 godina. Nakon žalbi branilaca, Vrhovni sud Kosova je ukinuo presudu i predmet vratio na ponovno suđenje. Ponovljeno suđenje trajalo je od 21.10.2009. do 19.11.2009. godine. Saslušani svedoci uglavnom su očevici događaja koji su predhodili ili se odigrali neposredno nakon ubistva Sanije Balaj. Među njima je ključni svedok Avni Krasniqi, koji je kritičnog dana odvezao optuženog Idriza Gashi i Saniju Balaj iz lokalnog štaba u Baranama/Baran do šume gde je ubistvo izvršeno. Protiv ovog svedoka je početokom 2006. godine bila pokrenuta istraga vezano za isti događaj, zbog krivičnog dela otmice. Međutim, pre početka drugog prvostepenog suđenja tužilac je odustao od krivičnog gođenja jer kod svedoka Krasniqi nije našao postojanje volje da povredi Saniju Balaj, već da je samo postupao po naredbama optuženog Gashi. Kako oštećena porodica Balaj nije nastavila krivično gonjenje protiv njega, Avni Krasniqi je saslušan kao svedok.

Optuženi je tokom celog postupka negirao krivicu. Naveo je da je Saniju Balaj kritičnog dana u selu Požar/Pozhar predao Metu Krasniqi, jednom od komandanata OVK tog područja, kako bi je ovaj odveo do Glavnog štaba OVK u Glođanu/Gllogjani i predao nadležnima da odluče o njenoj sudbini. Met Krasniqi, brat svedoka Avni Krasniqi, nije mogao biti saslušan jer je  ubijen od strane nepoznatih lica u avgustu 1999. godine.

Share