Kosovski Srbi Jovanović i Kolašinac nisu imali fer i pravično suđenje

Međunarodno veće Okružnog suda u Prizrenu osudilo je 14. juna kosovske Srbe Čedomira Jovanovića i Anđelka Kolašinca na dvadeset odnosno pet godina zatvora za ratne zločine nad civilnim stanovništvom u Orahovcu za vreme NATO intervencije. Tročlano sudsko veće kojim je predsedavo međunarodni sudija dr Ingo Risch iz Nemačke, donelo je odluku jednoglasno.

Fond za humanitarno pravo, na osnovu izveštaja svojih posmatrača, ukazuje da suđenje dvojici kosovskih Srba nije bilo pravično i da presuda kompromituje napore međunarodne zajednice ka uspostavljanju vladavine prava na Kosovu.

Ne postoji sumnja da su na području Orahovca počinjeni masovni zločini nad albanskim stanovništvom. Postoje brojni dokazi da su pripadnici regularnih i paramilitarnih srpskih oružanih formacija ubijali i iseljavali kosovske Albance, uništavali i pljačkali njihovu imovinu.

Sudski postupak protiv Čedomira Jovanovića i Anđelka Kolašinca nije, međutim, odgovarao standardima fer i pravičnog suđenja.

Optuženima je grubo prekršeno pravo na upotrebu maternjeg jezika. Njima je suđeno na albanskom i engleskom jeziku, tako da im je bila uskraćena mogućnost da prate pretres, osporavaju dokaze ili da se pozivaju na njih. Optuženi nisu mogli da prate iskaze i ispitivanje svedoka jer im nije omogućen prevod. Na srpski je preveden samo deo suđenja koji je ušao u zapisnik tako da okrivljeni nisu mogli da znaju šta sudija nije uneo u zapisnik, a koristilo bi njihovoj odbrani.

Jovanović i Kolašinac nisu prisustvovali pretresu koji je 8. juna odrzan u Beogradu. Izvedeni dokazi u Beogradu, međutim, nisu pročitani u Prizrenu tako da optuženi nisu znali šta ih od tih dokaza tereti, a šta im ide u prilog.

Na pretresu su čitani iskazi dati policiji što je zakonom izričito zabranjeno.

Predsednik veća, sudija Ingo Risch postavljao je svedocima sugestivna pitanja s namerom da ih uputi na željeni odgovor. Istovremeno, davao je neumesne i cinične komentare kojima je otvoreno pokazivao netrpeljivost prema optuženima, naročito prema Anđelku Kolašincu.

Fond za humanitarno pravo stoga poziva Vrhovni sud Kosova da vrati predmet na ponovno suđenje. Odluka Vrhovnog sada Kosova mora da sadrži naloge prvostepenom sudu koji će garantovati fer i pravično suđenje Jovanoviću i Kolašincu.

Share