FHP-SH-025 FOND: Sudski spisi, sa suđenja državljanima Hrvatske za ratne zločine

PERIOD: 1999 – 2008.

PRIMARNI IZVORI: Županijski sud u Varaždinu, Županijski sud u Bjelovaru, Županijski sud u Zagrebu, Županijski sud u Vukovaru (Hrvatska).

OPSEG I MEDIJ:  9 arhivskih kutija

SADRŽAJ:  Fond sadrži dokumentaciju sa suđenja pripadnicima hrvatske  nacionalnosti za ratne zločine na teritoriji bivše Jugoslavije, koju su pratili istraživači  i advokati FHP-a. Suđenja su se odvijala na teritoriji Hrvatske. Fond obuhvata period od 1999. godine do danas.U okviru fonda nalaze se sudski spisi (optužnice, presude, zapisnici sa glavnih pretresa, zapisnici o saslušanju svedoka, zapisnici o ispitivanju okrivljenih, izveštaji sa suđenja, dopisi), novinski članci i prateća dokumentacija.

SISTEM SREĐIVANJA: :  po kutijama sređeno po geografskom principu u odnosu na lokaciju Suda (azbučnim redom), a u okviru predmeta- hronološki (prema datumu)

Očekuje se povećanje fonda.

JEZIK:  Hrvatski

LISTA SADRŽAJA:

Kutija br. 1
•    Suđenja pripadnicima hrvatske nacionalnosti za ratne zločine počinjene na teritoriji bivše Jugoslavije, koja se trenutno održavaju pred Županijskim sudovima u Zagrebu i Vukovaru. Kutiju br. 1 čine: slučaj «Cerna», optuženi Tomislav Madi, Mario Jurić, Zoran Poštić, Davor Lazić i Mija Starčević; slučaj «Selotejp» i «Garaža», optuženi Branimir Glavaš.

Kutija br. 2
•    Suđenje pripadnicima hrvatske nacionalnosti za ratne zločine počinjene na teritoriji bivše Jugoslavije, koje se trenutno održava pred Županijskim sudom u Zagrebu. Slučaj «Medački džep», optuženi, Rahim Ademi i Mirko Norac.

Kutija br. 3
•    Suđenj pripadnicima hrvatske nacionalnosti za ratne zločine počinjene na teritoriji bivše Jugoslavije,  pred Županijskim sudom u Zagrebu, Županijskim sudom u Bjelovaru i Županijskim sudom u Varaždinu. Kuitju br. 3 čine: slučaj «Bjelovarska grupa», optuženi Luka Markešić i drugi i slučaj Dinko Šakić

Share