Obezbediti alternativni smeštaj za porodicu Demirović

Fond za humanitarno pravo (FHP) uputio je zahtev gradskim vlastima Beograda i Opštini Stari Grad da obezbede alternativni smeštaj osmočlanoj romskoj porodoci Demirović, koja je 29. jula 2003. godine iseljena iz stambenog objekta u ulici Gospodar Jevremova 22, rešenjem Opštine Stari Grad.

Od tog dana Tahir Demirović i njegova porodica se nalaze na ulici. Najmlađe dete, Sebastijan Demirović, je staro tek dva meseca, dok najstarije ima 13 godina. U pomenuti objekat Tahir Demirović se sa svojom porodicom bespravno uselio 1992. godine. Prema informacijama koje FHP poseduje, Opština je otpisala objekat iz svog vlasništva zbog nepostojanja uslova za stanovanje i dala ga na korišćenje Skupštini stanara, pod čijom je inicijativom i pokrenuto izvršenje.

Centar za socijalni rad, odeljenje Stari Grad je obavestilo 6. avgusta 2003. godine Opštinu Stari Grad o teškoj situaciji u kojoj se porodica Demirović nalazi i predložio da im se nađe nužni smeštaj, prvenstveno zbog dece.

Fond za humanitarno pravo očekuje da će gradska i opštinska vlada u okviru svojih nadležnosti porodici Demirović pronaći alternativni smeštaj i time obezbedi osnovni preduslov za normalan život. Istraživači FHP su više puta posetili članove porodice, koji se ovog trenutka i dalje nalaze na istom mestu, ispred objekta iz kojeg su iseljeni.

Kao potpisnica Međunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima (1966) Srbija i Crna Gora je obavezna da na svojoj teritoriji omogući ostvarenje ekonomskih socijalnih i kulturnih prava i obezbedi minimum životnog standarda za svoje građane, bez diskriminacije po rasnoj, verskoj ili nacionalnoj osnovi. Istovremeno, državni organi na svim nivoima dužni su da obezbede alternativni smeštaj u postupcima prinudnog iseljenja.

Dodatne informacije: Goran Miletić, FHP Beograd, tel/fax: 011/244-14-87, 244-39-44; e-mail: miletic@hlc.org.yu

Share