Vratiti na posao policajce koji su odbili da idu na Kosovo

uputio je zahtev ministru unutrašnjih poslova Srbije Dušanu Mihajloviću da vrati na posao policajce koji su 1998. i 1999. godine otpušteni jer su odbili da idu na Kosovo. FHP traži, takođe, da Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije izvrši pravosnažne sudske odluke koje mu nalažu da ponovo zaposli te ljude.

Pravosnažnom presudom Okružnog suda u Beogradu od 20. juna prošle godine 31 policajac iz Novog Pazara trebalo je da bude vraćen na posao. Sud je naložio OUP-u Novi Pazar da otpuštene policajce vrati na radna mesta prema njihovoj stručnoj spremi i sposobnostima. OUP Novi Pazar ne želi da izvrši odluku suda i ignoriše čak i rešenje Četvrtog opštinskog suda o prinudnom izvršenju te sudske odluke. Od tridesetjednog otpuštenog radnika 27 su Muslimani-Bošnjaci.

FHP zahteva da MUP Srbije postupi po pravosnažnoj presudi Prvog opštinskog suda u Beogradu od 26. septembra 2001. godine i vrati na posao u OUP Voždovac policajca Gorana Vladisavljevića koji je po istom osnovu dobio otkaz 1998. godine. Sud je naložio MUP-u Srbije da Vladisavljeviću isplati i zaostale zarade. Republički javni pravobranilac podneo je Vrhovnom sudu Srbije 17. oktobra 2001. godine zahtev za reviziju te presude što ne odlaže njeno izvršenje.

Na posao ne mogu da se vrate ni 25 policajaca iz Mladenovca koji su otpušteni jer su u avgustu 1998. godine samovoljno napustili borbene položaje kod Junika na Kosovu. Nakon oktobarskih promena načelnik OUP-a Mladenovac obećao im je ponovno zaposlenje, ali do kraja decembra niko nije vraćen u policiju.

Share