Obezbediti privremeni smestaj za prinudno iseljene Rome

Fond za humanitarno pravo apeluje na gradske i republicke vlasti da obezbede privremeni smestaj za devet romskih porodica vecinom izbeglih s Kosova koje Direkcija za gradjevinsko zemljiste i opstinske vlasti Novog Beograda nameravaju da prinudno isele 24. marta iz divljeg romskog naselja Stari aerodrom na Tosinom bunaru.

Jedan deo naselja nalazi se na placu privatnog preduzeca “Gaj”, koje je ono otkupilo od Direkcije za gradsko gradjevinsko zemljiste da bi sagradilo proizvodne pogone. Na osnovu zahteva preduzeca “Gaj”, opstinske vlasti prinudno ce iseliti 67 Roma, od kojih dvadesetoro dece ispod sedam godina i cetiri bebe mladje od godinu dana. Mnogim porodicama ovo ce biti drugo ili trece prinudno iseljenje.

Nasa drzava, kao potpisnica Medjunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima, obavezna je da ljudima koje prinudno iseljava, bez obzira da li su oni imali pravni osnov za stanovanje ili ne, obezbedi neki oblik alternativnog smestaja. Drzava nema prava da prinudno iseljene ljude ostavlja kao beskucnike.

Dodatne informacije: Tanja Pavlovic-Krizanic, tel/fax: 011/444-3944, 011/444-1487, e-mail: tanja@hlc.org.yu

Share