Ponovo časovi romskog jezika u osnovnoj školi u Obrenovcu

Osnovna škola »Jovan Jovanović Zmaj« u Obrenovcu, nakon prekida od osam meseci, ponovo će posle uskršnjih praznika organizovati fakultativnu nastavu romskog jezika sa elementima nacionalne kulture za sve zainteresovane učenike Rome.

Prošle školske godine, izborna nastava romskog jezika bila je uvedena u sve razrede te osnovne škole. Časove romskog pohađalo je 126 učenika, od kojih 23 prvaka. Nastava se izvodila prema projektu Matice romske Jugoslavije uz finansijsku podršku Ministarstva prosvete Srbije. U školi je postojao i opremljen kabinet za izvođenje nastave romskog jezika. Nakon 5. oktobra, novo rukovodstvo škole ukinulo je, međutim, časove romskog. Na inicijativu Fonda za humanitarno pravo i Društva »Rom« iz Obrenovca, uz punu saradnju sa Ministarstvom prosvete Srbije, nastava romskog jezika u OŠ »Jovan Jovanović Zmaj« biće ponovo organizovana.

Romi u Srbiji nemaju redovno školovanje na svom jeziku. Ne postoji program nastave na romskom u osnovnim i srednjim školama kao ni obučeni nastavni kadar. U retkim osnovnim školama, uglavnom u Vojvodini, organizuje se samo fakultativna nastava romskog jezika sa elementima nacionalne kulture, dva puta nedeljno po jedan čas. Deci romske nacionalnosti pohađanje ovih časova olakšava integraciju u obrazovni sistem.

Share