Vrhovni sud Srbije nije poštovao zakon u slučaju Petrita Beriše

Vrhovni sud Srbije preinačio je prvostepenu presudu Petritu Beriši za krivično delo terorizma tako što mu je smanjio kaznu zatvora sa sedam na tri godine. Student Veterinarskog faklteta u Beogradu Petrit Beriša bio je u grupi petorice studenata Albanca koje je Okružni sud u Beogradu 10. jula 2000. godine osudio na kazne zatvora u trajanju od šest do 12 godina. Svi su bili osuđeni za krivično delo udruživanja radi neprijateljske delatnosti, a Petrit Beriša i za terorizam.

Prvostepeni sud ih je osudio na osnovu priznanja koje im je policija iznudila torturom, bez ijednog dokaza o njihovoj krivici. Okružni sud u Beogradu uopšte nije pokušao da proveri tvrdnje okrivljenih da su ih u policiji fizički i psihički mučili.

“Upotrebljavali su gumene palice, udaran sam pištoljem po glavi, čak su me jednom prilikom odveli na reku, na streljanje”, rekao je Petrit Beriša na sudu.

Četvorica okrivljenih, Driton Beriša, Driton Meća, Škodran Derguti i Isam Abdulahu, su u međuvremenu amnestirani. Odlučujući o žalbi Petrita Beriše, Vrhovni sud Srbije mu je samo smanjio zatvorsku kaznu na tri godine, što je neuobičajeno niska kazna za krivično delo terorizma. Suprotno odredbama Zakona o krivičnom postupku (ZKP) i Vrhovni sud je kao dokaz protiv Beriše prihvatio iznuđene izjave.

S obzirom na brojne povrede ZKP i nepostojanja dokaza u prvostepenom postupku, Fond za humanitarno pravo smatra da je Vrhovni sud Srbije trebalo da ukine prvostepenu presudu, vrati predmet na ponovno suđenje i ukine pritvor Petritu Beriši.

Za dodatne informacije možete se obratiti Mojci Šivert, tel/fax: 244-3944, 244-1487

Share