Protest Fonda za humanitarno pravo zbog rasističkih i antisemitskih incidenata u Beogradu

Fond za humanitarno pravo izražava veliku zabrinutost zbog učestalih incidenta sa porukama rasističkog i antisemitskog sadržaja, i zahteva od nadležnih organa Republike Srbije da svim sredstvima spreče delovanje pojedinaca i grupa koje šire ideje zasnovane na rasnoj mržnji i pozivaju na nasilje protiv lica druge boje kože ili drugog etničkog porekla.

U razmaku od svega nekoliko dana leci sa nacističkim simbolima zalepljeni su na zgradu Jevrejske opštine, Sinagogu, Jevrejsko groblje kao i na vrata bisokopa Reks, gde je u toku izložba “Beograđani-Romi u Beogradu od početka 20. veka”. Rasističke parole ispisane su na zgradi Centra za kulturnu dekontaminaciju pred premijeru pozorišne predstave u izvođenju romske grupe.

Fond za humanitarno pravo ukazuje na potrebu donošenja nacionalnog zakona o borbi protiv rasne diksriminacije i u tom smislu poziva druge nevladine organizacije da se pridruže kampanji FHP-a za donošenje takvog zakona.

Share