Fond za humanitarno pravo (FHP) upozorava MUP Srbije da se u opštinama Preševo, Bujanovac i Medveđa nalaze neke policijske jedinice koje se ponašaju kao da su u ratu sa Albancima. Incident od 26. oktobra 2001. godine, kada je grupa policajaca batinala

Fond za humanitarno pravo poziva Ministarstvo obrazovanja Republike Srbije da izvrši inspekciju škola za osnovno obrazovanje odraslih u Beogradu i donesu mere koje će učenicima i nastavnicima obezebediti uslove za normalno i bezbedno odvijanje nastave. SR Jugoslavija je potpisnica Međunarodne konvencije o pravima deteta koja obavezuje državne organe da obezbede nesmetano pohađanje nastave svoj deci, uz očuvanje njihovog fizičkog integriteta i ljudskog dostojanstva.

U oktobru 2001. godine, u roku od 8 dana FHP je registrovao tri odvojena napada na učenike škole za osnovno obrazovanje odraslih “Braća Stamenković” u Beogradu, što je navelo neke roditelje da ispišu svoju dece iz te škole. U sva tri slučaja napadači su učenici redovne Osnovne škole “Petar Petrović Njegoš”, najbližeg suseda škole “Braća Stamenković”.

Grupa učenika Osnovne škole “Petar Petrović Njegoš” upala je 4. oktobra 2001. godine oko 12,20 časova u školu “Braća Stamenković”, u razred VII/1, dok je trajao čas srpskog jezika, obarajući klupe i stolice. Napadači su se najpre okomili na učenika Jovana Fišekovića koji je tog trenutka odgovarao lekciju. U nastaloj situaciji učenici su gledali kako da izbegnu batine. Almir Komina, Rom i još dvojica učenika iskočili su kroz prozor učionice, koja se nalazi u prizemlju. Za njima su pojurili napadači i u dvorištu su uhvatili Almira. Opisujući šta mu se dogodilo Almir Komina je rekao FHP-u: “Uhvatili su me, oborili na zemlju i počeli da me šutiraju. Tukli su me oko tri minuta. Jedan od njih je bio ćelav, nosio je crnu majicu i siguran sam da bih ga prepoznao. Posle toga su pobegli.” Nastavnica srpskog jezika Dragica Maksić rekla je FHP-u da je Almira videla u zbornici, neposredno posle incidenta, i da je bio “uplašen i uplakan, sav crven u licu. Bio je natečen i imao je modricu na glavi”.

Napadači su ponovo upali u školu “Braća Stamenković” 5. oktobra 2001. godine, oko 13,10 časova, za vreme školskog odmora. Učenici kažu da je bilo dvadesetak napadača, kratko ošišanih mladića, starih između 18 i 20 godina, od kojih su neki imali noževe, a neki su šalovima fudbalskog kluba “Crvena zvezda” skrivali lica. Napadači su pretukli dvojicu romskih učenika, četrnaestogodišnje blizance i još troje učenika. Jedan od blizanaca rekao je FHP-u da je jedan od napadača nasrnuo na njega ciglom: “Na mene su krenula dvojica i jedan od njih je hteo da me udari ciglom u glavu, međutim uspeo sam da mu gurnem ruku i cigla mu je ispala iz ruke. Drugi koji je bio iza mene udario me je pesnicom u leđa. Pao sam i nisam se pomerao, pravio sam se da sam pao u nesvest. Više me nisu tukli. Mislim da sam dobro uradio što sam pao, jer bi sigurno nastavili da me tuku da to nisam uradio.” Napadači su učenicima u dvorištu psovali cigansku majku i pretili da će ih ponovo napasti kada se najmanje budu nadali. Posle ovog incidenta roditelji romskih blizanaca su odlučili da ispišu svoju decu iz škole “Braća Stamenković.”

U školu “Braća Stamenković” 12. oktobra ponovo je ušla grupa napadača. Tom prilikom pretukli su učenika A.R.

Policija je bila obaveštena o događajima u školi “Braća Stamenković”. Posle svakog incidenta policajci su posetili školu i obavili razgovor sa direktorom, nastavnicima i pretučenim učenicima. Posle trećeg incidenta policija je identifikovala jednog od napadača, bivšeg učenika osnovne škole “Petar Petrović Njegoš”.

Školu za osnovno obrazovanje odraslih “Braća Stamenković”, kao i ostale škole za obrazovanje odraslih u Beogradu i u Srbiji, uglavnom pohađaju deca koja su iz socijalnih, zdravstvenih ili nekih drugih razloga bila sprečena da redovno pohađaju osnovnu školu ili su zbog godina izgubila pravo na redovno osnovno obrazovanje. U tim školama ima značajno više romske dece i dece iz porodica korisnika socijalne pomoći nego u redovnim školama. Ove škole rade po posebnom programu. Školska godina traje šest meseci. Učenici u tim školama su meta napada lokalnih grupa koje ne žele Rome i takve škole u svom naselju.

Share