Ponovno saslušanje sestara Bogujevci

Pred Višim sudom u Beogradu, nastavljen je postupak za naknadu štete koji je Fond za humanitarno pravo (FHP) pokrenuo u avgustu 2008. godine protiv Republike Srbije, u ime sestara Sarande, Jehone i Lirie Bogujevci, koje su teško ranjene u zločinu koji su pripadnici jedinice Škorpioni, iz rezervnog sastava MUP-a Srbije, počinili u Podujevu/Podujevë 28. marta 1999. godine.

Sestre Bogujevci su svoje prve iskaze dale u decembru 2008. godine pred Prvim opštinskim sudom u Beogradu kada su govorile o zločinu koji su preživele, o brojnim operacijama i dugotrajnom lečenju kroz koje su morale da prođu. Nakon reforme pravosuđa 2010. godine ovaj predmet je prešao u nadležnost Višeg suda u Beogradu i dodeljen veću kojim predsedava sudija Anđelka Opačić. Uprkos argumentima advokata FHP da su prethodni iskazi sestara Bogujevci bili detaljni, sudija Opačić je insistirala da sasluša sestre još jednom sa obrazloženjem da „ima da im postavi još par pitanja”.

Sudija je postavila identična pitanja Sarandi, Jehoni i Lirie, od kada i sa kime žive u Velikoj Britaniji, koliko su godina imale kada su otišle sa Kosova u Veliku Britaniju, kada su saznale za krivični postupak koji se vodio protiv počinilaca ratnog zločina, da li su postojale prepreke da se one ranije obrate sudu za naknadu štete, kada su se odlučile da pokrenu postupak za naknadu štete i da li su se pre pokretanja postupka obratile samim počiniocima ili drugoj instituciji sem sudu za naknadu štete.

Saranda Bogujevci je rekla da u Velikoj Britaniji živi od septembra 1999. godine i da živi sa ocem, maćehom i   dva brata. U Veliku Britaniju je otišla kada je imala 14 godina. Za krivični postupak saznala je 2008. godine, kada je dala prvu izjavu sudu. Ne seća se da li su postojale prepreke za pokretanje postupka za naknadu štete, jer je tada bila zainteresovana za krivični postupak koji je bio u toku. Ne seća se tačno kada je započet postupak za naknadu štete, ali zna da se nije prethodno obraćala institucijama ili počiniocima.

Jehona Bogujevci je rekla da je imala 11 godina kada je otišla u Veliku Britaniju, da se seća da je davala izjavu sudu 2008. godine, ali da se ne seća da je bilo prepreka za pokretanje postupka za naknadu štete. Kao i Saranda nije se prethodno obratila institucijama i počiniocima za naknadu štete.

Najmlađa sestra, Lirie Bogujevci imala je devet godina kada je otišla u Britaniju. Ne seća se tačno da li je bilo u oktobru ili novembru 1999. godine, jer je sve vreme od marta te godine bila u bolnici. Seća se da je prvu izjavu sudu dala 2008. godine ali da ne zna kada je započet postupak za naknadu štete.

Sudija Opačić je Sarandi i Lirie postavila dodatno pitanje „Kako to da su otišle baš u Veliku Britaniju?”

Obe sestre su odgovorile da su uz pomoć britanskog KFOR-a i lekara iz Mančestera prešle u Britaniju jer su imale teške rane i da na Kosovu nisu mogle da imaju adekvatan medicinski tretman.

Komentar posmatrača:

Sudija Opačić je sestre Bogujevci ispitivala na ponižavajući način koji je neprimeren sudu. Pitanje zašto su otišle da žive „baš u Englesku“ ne spada u domen pravno relevantnih pitanja.

Pre početka ročišta, sudija Anđelka Opačić je htela da isključi prisustvo javnosti, ali je nakon prigovora advokata FHP dozvolila posmatračima (brat Lirie i Jehone Bogujevci, novinar BBC Paresh Patel i zaposleni u Fondu za humanitarno pravo, ) da prisutvuju suđenju ukoliko postoji mesto za sedenje.

Po otvaranju ročišta sudija je upozorila javnost da sve što bude rečeno u sudnici ne sme biti saopšteno van sudnice odnosno u sredstvima javnog informisanja, iako za ovo nema zakonskog osnova jer član 323. Zakona o parničnom postupku ne obavezuje javnost koja prisustvuje glavnoj raspravi na čuvanje tajne.

Share