Tužba protiv Luke Beograd zbog nezakonitog otpuštanja Nagiba Bahtijarija u vreme ratnog stanja

Advokati Fonda za humanitarno pravo (FHP) podigli su tužbu protiv Luke Beograd zbog nezakonitog otpuštanja sa posla Nagiba Bahtijarija u vreme ratnog stanja. Bahtijari se nalazio na godišnjem odmoru u svom rodnom selu Belobrad na Kosovu, kada je počela intervencija NATO.

Policija, praćena vojskom, proterala ga je u Albaniju zajedno sa svim žiteljima Belobrada. Advokati FHP traže da sud donese presudu da ga Luka Beograd vrati na posao i nadoknadi mu sva primanja koja mu je uskratila jer opravdano nije mogao da dođe u Beograd.

Bahtijari je na prvom ročištu 22. februara svedočio da je policija njemu i njegovim sunarodnicima 30. marta naredila da za sat vremena napuste selo. On je takođe naveo da su žitelji svih trinaest sela iz tog kraja proterani iz svojih domova. Iz izbeglištva Nagib je uspeo da se telefonom javi svom poslovođi Draganu Ljubičiću posle mesec dana. Tada ga je obavestio da je proteran i da nema načina da iz Albanije dođe u Beograd.

Svedok, pripadnik MUP Srbije Dževat Ramadani, bivši komandir područja Opolje, Opštine Prizren rekao je na ročištu 13. decembra da nikad nije izdao naređenje da se stanovništvo sa tog područja iseljava. On je kazao da mu niko od pretpostavljenih tako nešto nije naredio i da je Nagib u martu prošle godine, nesmetano mogao da dođe u Beograd jer su postojale redovne autobuske linije koje su prolazile kroz njegovo selo.

Veće Prvog opštinskog suda, kojim je predsedavao sudija Miodrag Stamenković, odlučilo je da zakaže novo ročište za 29. januar 2001. godine.

 

Share