Odziv na napad Fonda za humanitarno pravo iz Beograda

Nj. eksc. g. Predrag Filipov, veleposlanik
Veleposlaništvo Republike Srbije
Slomškova ulica 1
SI-1000 Ljubljana
Slovenija
Ljubljana, 26. 02. 2008.

Spoštovani gospod veleposlanik!

Pravkar smo prejel sporočilo za javnost Fonda za humanitarno pravo (FHP) iz Beograda, nevladne organizacije za varstvo človekovih pravic z mednarodnim ugledom, v katerem je opisan vandalski napad na sedež organizacije, pasivnost policije ob tem dogodku, kakor tudi nenehni verbalni napadi in celo odkriti pozivi k aretaciji direktorice FHP gospe Nataše Kandić. Kopijo njihove izjave za javnost prilagamo k temu dopisu.

Nevladne organizacije Mirovni inštitut, Amnesty International Slovenije in Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC smo zaradi teh dogodkov zaskrbljene in jih odločno zavračamo, od Vlade Republike Srbije pa pričakujemo, da bo sprejela ustrezne ukrepe proti storilcem ter onemogočila sleherno verbalno ali fizično nasilje, ki bi bilo naperjeno zoper delovanje FHP in drugih nevladnih organizacij ali posameznikov na področju varstva človekovih pravic v Republiki Srbiji. Zagovornikom človekovih pravic mora biti omogočeno, da izvajajo njihove legitimne aktivnosti in da uživajo pri tem potrebno zaščito.

O izjavi za javnost FHP in o tem protestnem pismu bomo obvestili tudi najvišje politične predstavnike Republike Slovenije: predsednika republike, predsednika vlade, predsednika parlamenta, ministra za zunanje zadeve in druge, kakor tudi domače novinarje in tuje medije, ki spremljajo dejavnost Human Rights Press Point v času predsedovanja Slovenije Evropski uniji.

S spoštovanjem,

dr. Lev Kreft, direktor Mirovni inštitut

Nataša Posel, direktorica Amnesty International Slovenije

Primož Šporar, direktor Pravno-informacijski center nevladnih orgaizacij – PIC

Share