Za dva dana pušteno na slobodu 49 albanskih zatvorenika

Pred Okružnim sudom u Požarevcu, 27. i 28. januara, održana su četiri odvojena suđenja, i na osnovu izrečenih presuda 49 kosovskih Albanaca je pušteno na slobodu. Tokom vikenda, svi oni biće prebačeni na Kosovo posredstvom Međunarodnog komiteta Crvenog krsta.

Među oslobođenim je 12 okrivljenih iz sela u opštini Suva Reka, koji su uhapšeni 28. septembra 1998. godine u selu Vranić, gde su izbegli sa svojim porodicama, sklanjajući se pred borbama između policije i OVK. Sudsko veće, kojim je predsedavao sudija Jovica Mitrović, donelo je odluku da su Morina Nesim, Resani Ahmet, Basa Arif, Kabasi Nebi, Arif i Miljaim, Aljiljaj Haljil, Bitići Naim i Lugađiu Baki krivi zbog pripadnosti OVK, i izreklo im kaznu u trajanju od godinu dana i četiri meseca zatvora, koliko su proveli u pritvoru. Tužilac Dobrivoje Perić odustao je od krivičnog gonjenja Koljgeci Mustafe, Trsani Ganija i Perteši Agrona.

U drugoj grupi Albanaca, puštenih iz zatvora, su Krasnići Hajrula i Paljuši Musa, koje je sud oslobodio optužbe, i Zeneljaj Hazir, Buca Muharem, Ukaj Hadži, Bungu Haljim, Aljijaj Iljber, Rudaj Hafir, Krasnići Hisni, Haziraj Sejdija, Galopeni Šemsija, Kokolari Ramadan, Krasnići Džavid, Bajraj Bajram i Haziraj Baškim, osuđeni na po godinu i četiri meseca zatvora, koliko su proveli u pritvoru, računajući od 27. septembra 1998. godine, kada su lišeni slobode.Optužnicom im je stavljeno na teret da su pristupili OVK i da su kopali rovove, postavljali prepreke, čuvali stražu i osmatrali pokret pripadnika MUP-a Srbije u selima na području opštine Suva Reka. Za praćenje policijskih snaga optužen je bio i Krasniqi Hajrula, iako je reč o potpuno slepom čoveku. Među optuženima su bili Krasniqi Sahit i Kokolari Nedžat, koji su ubijeni u KPZ “Dubrava” u maju 1999. godine, a Zeneljaj Zenelj je osuđen u odsustvu.

U trećoj grupi oslobođenih Albanaca je 12 lica, i to Gaši Sokolj, Kadria, Bekim, Namik, Skender, Abedin, Feket, Morina i Aziz, Tači Sabria i Morina Skender koji su osuđeni na godinu i četiri meseca, koliko su i proveli u pritvoru. Tužilac je odustao od optužbe protiv Gaši Adema i Saita.

Kabasi Bekim iz sela Opteruše u opštini Orahovac, oslobođen je optužbe za krivična dela silovanja i terorizma, dok su Kabasi Safet i Seat osuđeni na 14 godina, a Mazreku Kaplan na 10 godina zatvora zbog istog krivičnog dela.

Preostalih devet oslobođenih zatvorenika su lica kojima je istekla zatvorska kazna.

Share