Strah i nasilje glavni razlozi za napuštanje imovine na Kosovu

Raseljena lica sa Kosova podnela su do kraja januara Fondu za humanitarno pravo 1327 žalbi zbog povrede imovinskih prava. Fond je ovu akciju pokrenuo 4. oktobra prošle godine očekujući da će na Kosovu biti formirana institucija Ombudsmana u čijem mandatu će biti rešavanje pojedinačnih žalbi zbog povrede imovinskih prava.

Dvadeset posto raseljenih lica koja su podnela žalbu navodi da su izbačeni iz svojih stanova ili kuća uz pretnje ubistvom ili primenom sile od strane nepoznatih Albanaca, koji su najčešće bili naoružani i u uniformi OVK. Ova grupa raseljenih lica navodi da su bili izloženi fizičkom i psihičkom maltretiranju i pre nego što su nasilno izbačeni iz svojih stanova i da su u najvećem broju slučajeva zvali KFOR ili policiju UNMIK-a, ali oni nisu bili u stanju da im pruže adekvatnu zaštitu.

Osamdeset posto podnosioca žalbe navode da su napustili svoju imovinu i izbegli u Srbiju i Crnu Goru iz straha od odmazde, ubistva ili otmice, zbog nepoverenja u KFOR i osećaja lične nesigurnosti zbog povlačenja vojske i policije.

Share