Dodeljene diplome prvoj generaciji polaznika Škole tranzicione pravde

DSCF1301BEOGRAD, 10.12.2011. – U subotu 10. decembra 2011., na Međunarodni dan ljudskih prava, prva generacija polaznika Škole tranzicione pravde je završila sa predavanjima i uručene su diplome.

Deset nedelja su studenti i diplomci humanističkih fakulteta, profesori građanskog vaspitanja i aktivisti za ljudska prava slušali o mehanizmima tranzicione pravde i sudski utvrđenim činjenicama o ratnim zločinima na prostoru bivše Jugoslavije. Želja za znanjem i za činjenicama, privukla je na ova predavanja ne samo zainteresovane iz Beograda, već i iz Novog Sada i Bosne i Hercegovine, koji su redovno pohađali izlaganja predavača.

Trideset sedmoro polaznika slušalo je o Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju, komisijama za istinu, Inicijativi za REKOM, reparacijama, o ulozi i značaju arhiviranja i dokumentovanja, kao i o sudski utvrđenim činjenicama o ratnim zločinima počinjenim u Bosni, Hrvatskoj i na Kosovu.

Izvršna direktorka Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić je pozdravila polaznike Škole, dok je Jelena Krstić, koordinatorka programa Škole, izrazila zadovoljstvo zainteresovanošću koju su polaznici pokazali za temu tranzicione pravde, kao i zbog predavača koji su posvećeno pokušali da prenesu svoja znanja. Na kraju, Krstić je pri dodeli diploma istakla da je današnja svečanost posvećena i Međunarodnom danu ljudskih prava i zamolila polaznike da za njih i svaki drugi dan u godini, takođe, bude dan ljudskih prava.

Share