Studenti New York Univerziteta u poseti FHP-u

U nedelju, 1.07.2012, Fond za humanitarno pravo posetila je grupa studenata i profesora Centra za globalne odnose, post-diplomskog programa Njujorškog univerziteta. Marijana Toma i Dušan Jovanović iz FHP-a su studentima predstavili Kosovsku knjigu pamćenja, Inicijativu za REKOM, praćenje suđenja za ratne zločine i Dosije Diković. Razgovaralo se o radu Fonda i odnosu javnosti prema rezultatima FHP-a. Pored toga, bilo je reči i o suđenjima za ratne zločine u Srbiji, programu zaštite žrtava i svedoka, problemu poricanja u društvima bivše Jugoslavije i konsultativnom procesu REKOM-a.

Share