Seminar u FHP-u: Slike ratnog zločina

seminar_15_04_2011Seminar istraživačkog projekta “Slike ratnog zločina – Vizuelni dokumenti i njihov efekat u javnosti i u sudskim procesima” održan je u Fondu za humanitarno pravo u organizaciji King’s College iz Londona.

James Gow (King’s College) predstavio je preliminarne nalaze istraživanja rekavši da slike koje su korišćene u istraživanju ne pokazuju uvek i samo čin izvršenja ratnog zločina, ali da sve one podstiču na razmišljanje o tome da se treba baviti ratnim zločinima.

„Nekada fotografije na kojima su poznate osobe izazovu mnogo više pažnje i podstaknu na razmišljanje nego fotografije masakra. To je slučaj sa fotografijom manekenke Naomi Campbell koja je svedočila o zločinima u Sierra Leone“ rekao je Gow.

Merdijana-Megi Sadović ( Institute for War and Peace Reporting) govorila je o ulozi medija u podsticanju sukoba. Ona je rekla da se slike zločina u medijima uglavnom pojavljuju prilikom podsećanja na neki događaj, u prilozima u kojima treba izazvati emocije  i vizuelni efekat ili prilikom ilustracije nekog događaja.

„Ipak, usmenom svedočenju, slike raskomadanih tela i masovne grobnice daju posebnu težinu“, rekla je Sadović.

Govoreći o vizuelnim dokumenitima  Nataša Kandić (Fond za humanitarno pravo) je prikazala snimak ubistva u Srebrenici rekavši da ovim snimkom ne može da se manipuliše niti da se interpretira ono što se jasno vidi i čuje na na njemu.

„Iako se jasno vidi šta se događalo u Srebrenici, ovaj snimak nije bio prihvaćen kao dokaz na suđenju u Slobodanu Miloševiću Hagu, ali ni na suđenju „Škorpionima“ u Srbiji“, rekla je Kandić.

Share