Kampanja za REKOM predstavljena novosadskim studentima Filozofskog fakulteta

YIHR_NS-5_04_2011Četrdesetak studenata Univerziteta u Novom Sadu prisustvovalo je tribini “Da se zna, da se ne ponovi” 1. aprila na Filosofskom fakultetu. Na tribini je studentima predstavljen  početak kampanje za prikupljanje potpisa podrške osnivanju Regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima i drugim teškim kršenjima ljudskih prava počinjenim od 1991. do 2001. godine na prostoru bivše SFRJ, odnosno REKOM-u.

Stavove o ideji REKOM-a, kampanji i potrebi da mladi učestvuju u njoj izneli su dr Žolt Lazar (Zolt Lazar), predavač na Odseku za sociologiju, Aleksandra Jerkov, poslanica Lige socijaldemokrata Vojvodine u Skupštini Srbije, Maja Mićić, direktorka Inicijative mladih za ljudska prava Srbija (Inicijativa) iJovana Kolarić, studentkinja sociologije i članica Koalicije za REKOM.

Profesor Lazar smatra da bi nezavisna regionalna komisija mogla da podstakne promene u zemljama nastalim raspadom Jugoslavije.“Nije cilj samo dobiti pravnu državu, cilj kome treba stremiti jeste dostizanje daleko više i kvalitetnije instance, a to je vladavina prava” kazao je Lazar, koji je bio prvi govornik.

Aleksandra Jerkov je govorila koliko je važna politička podrška REKOM-u. “Ovu inicijativu treba podržati jer ona svakako vodi pomirenju”, istakla je Jerkov i dodala: “Istina je najveći argument za podršku. Zato je obaveza svakog od nas da radimo na istini, govorimo o tome onima koji žele da nas slušaju, ali i onima koji nas možda ne žele čuti. Činjenice su jedini put ka istini. Istina je jedini put ka pomirenju.”

O detaljima početka kampanje za prikupljanje potpisa i mogućnostima uključivanja studenata u proces govorila je direktorka Inicijative Maja Mićić, koja je najavila početak novosadskog treninga za volontere u Nezavisnom društvu novinara Vojvodine.

Studenti su čuli i stavove studentkinje Jovane Kolarić koja je članica Koalicije za REKOM od osnivanja. Kao jednu od najvećih vrednosti takve regionalne komisije Kolarić vidi u mogućnosti da se čuje glas žrtava i to na način gde će se one slušati, a ne saslušavati. “Najveća snaga ove inicijative leži u činjenici da je ona potekla iz društva i ne može se smatrati nametnutom”, rekla je Kolarić.

Tribinu “Da se zna, da se ne ponovi” organizovali su Inicijativa, Klub studenata sociologije Sociologikus i Vojvođanski građanski centar iz Novog Sada.

Share