Prezentacija poimeničnog popisa ljudskih gubitaka Srbije i Crne Gore u Podgorici

Pozivamo Vas da prisustvujete javnoj prezentaciji poimeničnog popisa državljana Crne Gore i Srbije koji su izgubili živote ili su nestali u oružanim sukobima u Sloveniji, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini u periodu 1991-1995. godine.

Prezentacija će se održati u utorak, 12. aprila 2011. godine u 12:00 časova u Velikoj kongresnoj sali hotela Podgorica, (adresa: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 1, Podgorica).

Nakon kratkog predstavljanja dosadašnjih rezultata popisa, članovi porodica će imati priliku da provere tačnost i potpunost podataka o njihovim najbližim u Bazi podataka Fonda za humanitarno pravo (FHP).

Od januara 2009. godine, FHP radi na stvaranju pomeničnog popisa ubijenih, stradalih i nestalih osoba tokom oružanih sukoba u Sloveniji (1991), Hrvatskoj (1991-1995) i Bosni i Hercegovini (1992-1995). Prema podacima FHP, tokom oružanih sukoba na prostoru bivše SFRJ od 1991-1995 godine ubijeno je, stradalo i nestalo 2.385 građana Srbije i Crne Gore, od čega 302 državljana Crne Gore, 2.083 državljana Srbije. O sudbini 494 osobe se ni danas ne zna ništa a njihove porodice još uvek tragaju za njihovim telima. Među njima je 62 građana Crne Gore.

Podatke o žrtvama FHP pribavlja na više načina: intervjuisanjem svedoka i članova porodica žrtava, analizom izveštaja državnih organa i nevladinih organizacija, novinskih članaka, transkripata sa suđenja pred Haškim tribunalom, dokumentacije sa suđenja pred domaćim sudovima, knjiga, izvoda iz matičnih knjiga itd.

Poimenični registar građana Srbije i Crne Gore koji su izgubili život u oružanim sukobima u Sloveniji, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini pomoći će stvaranju jednog objektivnog zapisa o sukobima tokom devedesetih na prostoru bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (SFRJ) čime će se sprečiti revizionizam i političke manipulacije nedavnom prošlošću.

Zbog mogućnosti da o Vašim najbližim nemamo tačne i potpune podatke, molimo Vas da na prezentaciju ponesete fotografije vaših najbližih koji su ubijeni, nestali ili stradali u periodu od 1991. do 1995. kao i dokumente poput izvoda iz matičnih knjiga umrlih, potvrda o identifikaciji i slično.

Share