Prištinski studenti u poseti FHP-u

studenti-pristina-23_03_2011Šestoro prištinskih studenta posetilo je  Fond za humanitarno pravo (FHP) gde su im predstavljene Inicijativa za osnivanje  Regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim  zločinima i drugim teškim kršenjima ljudskih prava od 1991-2001. na teritoriji bivše SFRJ (REKOM), i projekat  “Kosovska knjiga pamćenja”.

Direktor medijske kampanje  Inicijative za REKOM Lazar Stojanović  rekao je da je  korišćenje društvenih mreža  za šire predstavljanje ove Inicijative, pre svega na Facebooku-u dalo značajne rezultate i proširilo vidljivost  Inicijative.

“U poslednjoj fazi medijske kampanje, kada počne prikupljanje potpisa podrške, koji će zajedno s a Nacrtom Statuta buduće komisije biti predati parlamenitima držva u regionu na usvajenje i osnivanje ove  prve međudržavne komisije, bićemo aktivni i na Twiter-u”, rekao je Stojanović.

On je rekao da se dokumenta, izveštaji i informacije o aktivnostima Koalicije nalaze na www.zarekom.org.

Analitičar Fonda za humanitarno pravo Predrag Miletić predstavio je projekat poimeničnog popisa svih žrtava na Kosovu u periodu od 1998. do 2000. godine-Kosovsku knjigu pamćenja.

On je objasnio da na Kosovu i u Srbiji istraživači prikupljaju izjave svedoka, članova porodica i drugih osoba koje imaju saznanja o stradanju i nestancima žrtava, kao i  drugu relevantnu dokumentaciju i fotografije.

Miletić je istakao da je do sada napisano  ukupno 5.898 zapisa koji opisuju sudbinu 10.002 žrtve stradanja, otmica i nestanaka, što predstavlja 75,52% ukupnog broja žrtava evidentiranih u bazi podataka (13.243), a popis imena žrtava može se naći na sledećem  linku.

Studenti iz Prištine posetili su Beograd u okviru Viziting programa Inicijative mladih za ljudska prava, kroz koji je u proteklih sedam godina  prošlo više od 2000 mladih ljudi, kojim je to bio prvi susret sa Beogradom i/ili Prištinom. Cilj ovog programa razmene je da se sruši “zid” između kosovskog i srpskog društva, i da se mladima kroz direktno iskustvo života u dva grada omogući uvid u stvarnu situaciju i društvene promene u Srbiji i na Kosovu.

Share