2000 strana tajnih diplomatskih telegrama u vezi sa Srebrenicom

Portal INTELWIRE ekskluzivno je objavio 2.000 strana dokumentata Stejt Departmenta (State Department) označenih kao državna tajna koji se tiču masakra u Srebrenici 1995. godine koji se smatrao ključnim momentum u bosanskom građanskom ratu. Dokumenta obuhvataju opise haosa u Srebrenici i napore snaga UN na terenu da se sami pobrinu o izbeglicama iz tog grada u kome su srpske snage ubile na hiljade bosanskih muslimana. Depeše takođe opisuju i delikatne zakulisne diplomatske napore nakon napada i druge osetljive teme, uključujući i odnos bosanskih vlasti, ponašanje pripadnika mirovnih snaga UN I navodno ubijanje jednog člana misije UN od strane bosanskog vojnika u vreme napada na Srebrenicu.

Pročitajte dokument

Share