Izveštaj o suđenjima za ratne zločine u Srbiji tokom 2014. i 2015. godine

Izveštaj o suđenjima za ratne zločine u Srbiji tokom 2014. i 2015. godine

dvogodisnji_izvestaj_korice_srbDvogodišnji izveštaj Fonda za humanitarno pravo o suđenjima za ratne zločine u Srbiji pruža uvid u sve predmete ratnih zločina koji su tokom 2014. i 2015. godine vođeni pred Višim i Apelacionim sudom u Beogradu, i pred sudovima opšte nadležnosti. U izveštaju su za 27 predmeta dati kratak pregled postupka i osnovni nalazi FHP-a u vezi sa predmetom. Njima prethode opšti nalazi o suđenjima za ratne zločine tokom 2014. i 2015. godine, kao i bitni društveno-politički događaji koji su od značaja za suđenja za ratne zločine.

Odeljenje za ratne zločine Višeg suda u Beogradu je u izveštajnom periodu donelo prvostepene presude u deset predmeta. Odeljenje za ratne zločine Apelacionog suda u Beogradu donelo je devet odluka po žalbama izjavljenim na presude Višeg suda u Beogradu. Pred sudovima opšte nadležnosti je doneta jedna presuda. U izveštajnom periodu je potvrđeno sedam optužnica protiv ukupno devet lica zbog krivičnog dela ratni zločin protiv civilnog stanovništva.

U pregledu opštih nalaza i društveno-političkog konteksta se analiziraju efikasnost rada Tužilaštva za ratne zločine i efekti regionalne saradnje; proces izbora novog Tužioca za ratne zločine; procesuiranje „politički osetljivih“ slučajeva i politički uticaji na rad tužilaštva, kao i efekti pristupnih pregovora Srbije sa Evropskom unijom na procesuiranje ratnih zločina. U ovom delu izveštaja predstavljen je i rad odeljenja za ratne zločine i sudova opšte nadležnosti u oblasti kaznene politike, primene međunarodnog prava, anonimizacije presuda i dužine trajanja postupka, kao i postupci preraspoređivanja sudija iz odeljenja za ratne zločine i posledice tih odluka na procesuiranje ratnih zločina.

Izveštaj o suđenjima za ratne zločine u Srbiji tokom 2014. i 2015. godine preuzmite ovde.

Share