Vrhovni sud Kosova udvostručio kaznu Predragu Đorđeviću, pripadniku Garde cara Lazara

Vrhovni sud Kosova, u mešovitom veću kojim je predsedavao sudija Norbert Koster, izrekao je 4.05.2010. godine osuđujuću presudu optuženom Predragu Đorđeviću, kojom ga je osudio na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od dvanaset (12) godina i tri (3) meseca za krivična dela izazivavnje nacionalne, rasne, verske ili etničke mržnje, razdora ili netolerancije i teško ubistvo u pokušaju. Vrhovni sud Kosovo je na ovaj način udvostručio kaznu, koju je optuženom u novembru 2009. izrekao Okružni sud u Mitrovici/Mitrovicë.

Fond za humanitarno pravo Kosovo smatra da je Vrhovni sud Kosova pravilno odmerio  kaznu optuženom Đorđeviću. Kaznu izrečenu od strane prvostepenog suda udvostručio je zbog opasnosti i težine krivičnih dela kojima se optuženi tereti, zbog posebno štetnih posledica na ionako loše etničke odnose u podeljenoj i napetoj sredini kakva je Mitrovici/Mitrovicë. FHP Kosovo smatra da ovakva kazna može imati preventivnu ulogu na potencijalne počinioce.

Optužnica od 30.06.2009. godine teretila je optuženog Đorđevića, pripadnika Garde cara Lazara, da je 14.06.2008. godine na džamiju Isa Bej u južnom delu Mitrovice/Mitrovicë istakao zastavu sa krstom i četiri ocila. Nakon toga ispred policijske stanice u tom delu grada optuženi je pucao na policajce Envera Pllana i Arijetu Xhosha, prilikom njihovog pokušaja da mu pruže pomoć jer su mislili da je gluvonem, ranivši pri tome policajca Envera Pllanu, čime je izvršio krivična dela izazivavnje nacionalne, rasne, verske ili etničke mržnje, razdora ili netolerancije iz člana 115. stav 3. KZK i teško ubistvo u pokušaju iz člana 146. i 147. u vezi sa članom 20. KZK. Policija je pucala i ranila optuženog Đorđevića, čime je okončan njegov napad. Optužica je obuhvatala i krivično delo terorizma, ali je međunarodna tužiteljka Isabelle Arnal je u završnoj reči odustala od te optužbe.

Prvostepeno suđenje počelo je 27.07.2009. godine. U toku 15 dana suđenja saslušan je jedan veštak i 27 svedoka, među kojima dvoje oštećenih. U dokaznom postupku obavljeno je psihijatrijsko-psihološko veštačenje optuženog, kao i DNK analiza uzoraka nađenih na licu mesta. Presudom od 19.11.2009. godine Okružni sud u Mitrovici/Mitrovicë oglasio je optuženog krivim i izrekao mu jedinstvenu kazna zatvora u trajanju od šest (6) godina i tri (3) meseca.

Share