Državni organi Srbije zastrašuju branitelje ljudskih prava

diploma

Na konferenciji za štampu, održanoj 6. juna u Beogradu, Koalicija protiv diskriminacije izrazila je punu podršku Belgzimu Kamberiju, predsedniku Odbora za ljudska prava u Bujanovcu, protiv koga je osnovno tužilaštvo u Vranju podnelo krivičnu prijavu zbog javne kritike ministra za ljudska i manjinska prava u Srbiji.

Belgzim Kamberi je na konferenciji za štampu ocenio da državni organi Srbije kriminalizuju zahtev Odbora za ljudska prava za rešavanje problema diploma sa Kosova, uživanje prava na obrazovanje i sticanje diploma. Nataša Kandić je pozvala državne organe da prestanu sa zastrašivanjem aktivista za ljudska prava i da nađu rešenje za priznavanje diploma, stečenih na univerzitetima, koje Srbija ne priznaje iz političkih razloga. Direktor Civil Rights Defenders za zapadni Balkan Goran Miletić ocenio je da je položaj branitelja ljudskih prava posebno težak u malim i manjinskim sredinama. Dr Saša Dragin, iz Centra za uporedne studije, je ukazao na praksu da se institucije najčešće udaljavaju od beneficiara i da se ugrožene grupe ili pojedinci kroz zloupotrebu zakona dodatno viktimizuju.

Na Međunarodni dan ljudskih prava 10. decembra 2010. godine u Preševu je održan protest u organizaciji brojnih političkih i civilnih organizacija iz Preševa, Bujanovca i Medveđe zbog nepriznavanja diploma sa Kosova. Odbor za ljudska prava u Bujanovcu, koji vodi Belgzim Kamberi, tom prilikom je postavio bilbord na kojem se ministru za državnu upravu i lokalnu samoupravu i predsedniku Koordinacionog tela za Preševo, Medveđu i Bujanovac Milanu Markoviću dodeljuje diploma za nepoštovanje ljudskih prava. Odmah nakon postavljanja bilborda, Koordinaciono telo je tražilo od predsednika Odbora za ljudska prava u Bujanovcu da ga ukloni. Kako je to Odbor odbio, dana 12. decembra 2010. godine policija je uklonila sporni plakat.

Dana 30. maja 2011. godine, Belgzim Kamberi je priveden na informativni razgovor u policijsku stanicu u Preševu. U toku trosatnog ispitivanja saopšteno mu je da je protiv njega pokrenut postupak po članu 174. Krivičnog zakonika Republike Srbije, odnosno za ”povredu ugleda zbog rasne, verske, nacionalne ili druge pripadnosti”.

Share