Da znamo: Mala Kruša, 25. i 26. mart 1999.

Dana 25. i 26.03.1999. godine, u Maloj Kruši/Krushë e Vogël [opština Prizren, Kosovo], srpske snage ubile su 114 albanskih muškaraca.

Udružene snage Vojske Jugoslavije (VJ), i Posebnih Jedinica Policije (PJP) iz Prizrena, Niša i Novog Sada, započele su 25.03.1999. godine ofanzivu protiv OVK u selima između Prizrena/Prizren i Orahovca/Rahovec (Bela Crkva/Bellacërkë, Celina/Celinë, Velika Kruša/Krushë e Madhe, Mala Kruša/Krushë.  Više od 500 meštana Male Kruše/Krushë e Vogël sklonilo se u vinograde i šumarke iznad sela. Pripadnici 23. odreda PJP su izjutra 25.03.1999. blizu glavnog puta kroz selo uhapsili i predali lokalnim jedinicama SUP Prizren devetoricu meštana koje su oni zatim streljali u kući Sabita Qollaku, nakon čega su kuću spalili. Toga dana, na rayličitim mestima u selo ubijena su još najmanje trojica meštana. U sumrak, izbegli meštani su se spustili do mahale Batusha na obodu sela.

Sutradan, 26.03.1999, oko 10:00 časova, desetak srpskih policajaca praćenih nekolicinom lokalnih Srba, opkolilo je mahalu Batusha. Naredili su civilima da se okupe u jednom dvorištu, a nakon toga su odvojili 107 muškaraca starosti između 14 i 73 godine a ženama i deci, uz psovke i uvrede, naredili da idu u Albaniju. Zadržanim muškarcima su oduzeli dokumenta i dragocenosti, a zatim su ih sa rukama na potiljku sproveli do kuće Qazima Batushe. Naterali su ih da uđu u kuću, da bi nakon pola sata nekoliko policajaca iz automatskog oružja sa prozora i vrata počelo da puca, usmrtivši gotovo sve muškarce. Jedan od policajaca je ušao u kuću i iz pištolja pucao u žrtve koji su davale znake života. Kada je izašao, petorica meštana su uspela da iskoče kroz prozor i spasu se. Nakon toga, kuća je spaljena a zatim minirana.

Posmrtni ostaci 85 meštana Male Kruše/Krushë e Vogël ubijenih 25. i 26.03.1999. godine i dalje nisu pronađeni i njihova imena nalaze se na listi nestalih lica MKCK. Pretpostavlja se da su ostaci spaljenih tela pokupljeni bagerom i bačeni u reku Beli Drim. Delovi tela 17 meštana ubijenih u Qazimovoj kući ili u pojedinačnim incidentima u selu ekshumirani su u selu i na obali reke Beli Drim u julu 1999. od strane britanskog forenzičkog tima u sastavu KFOR-a i kasnije identifikovani.

Jedan od pripadnika 23. odreda PJP koji je učestvovao u blokadi Male Kruše/Krushë e Vogël, svedočio je pred Međunarodnim Tribunalom za bivšu Jugoslaviju [MKTJ pod zaštitnim merama [svedok K-25], 09. i 10.07.2002. godine na suđenju Slobodanu Miloševiću [IT-02-54, Milosevic], i 11. i 12.10.2006. godine na suđenju Milanu Milutinoviću i ostalima [IT-05-87, Milutinovic et al], gde je između ostalog opisao ubistva meštana uhapšenih 25.03.1999. godine.

Nadležni organi Republike Srbije do sada nisu pokrenuli ni jedan postupak protiv odgovornih za ovaj zločin.

Share