Krivična prijava protiv NN pripadnika Užičkog korpusa

Krivična prijava protiv NN pripadnika Užičkog korpusa

#IzSudnice - Sajt - 2Fond za humanitarno pravo (FHP) je 23. oktobra 2006. godine, Okružnom javnom tužilaštvu u Užicu, podneo krivičnu prijavu zbog oružanog napada na muslimansko selo Kukurovići u opštini Priboj, koji su izvršili NN pripadnici Užičkog korpusa Vojske Jugoslavije 18. februara i 11. aprila 1993. godine, kada su ubijena tri civila a imovina većeg broja stanovnika tog sela potpuno uništena.

Po izjavama svedoka datim FHP-u, u popodnevnim satima 18. februara 1993. godine, na selo Kukurovići izvršen je pešadijski i minobacački napad iz tri logora Vojske Jugoslavije koja su se nalazila oko sela. Meštani među kojima je bilo i dece, pobegli su zbog straha za svoj život, kroz šume prema Pljevljima i Priboju. Bežeći, neki od njih su već tada videli svoje kuće u plamenu. Dva dana kasnije, nekoliko meštana se vratilo u Kukuroviće kako bi proverili u kakvom je stanju njihova imovina. Zatekli su zgarišta i pobijenu stoku. U spaljenim kućama pronašli su leševe Uzeira Buluta, Mušana Husovića i Fatime Sarač koji za vreme napada nisu uspeli da napuste selo. Dana 11. aprila 1993. godine, kada u selu više nije živeo niko, zapaljeno je još osam kuća sa pomoćnim objektima.

Selo Kukurovići, nekada nastanjeno pretežno muslimanskim stanovništvom, nalazi se u uz državnu granicu Srbije prema Bosni i Hercegovini. Od 8. maja 1992. godine do okončanja ratnih sukoba u Bosni i Hercegovini, u Kukurovićima kao i ostalim pograničnim selima, smešten je veliki broj pripadnika rezervnog sastava Vojske Jugoslavije iz Užičkog korpusa. Stanovnici ovih sela su svakodnevno bili izloženi maltretiranju i nezakonitim pretresima kuća od strane pripadnika VJ i to samo zbog toga svoje etničke pripadnosti.

Istražni sudija je u oba slučaja izvršio uviđaj na licu mesta ali nakon toga ni jedan meštanin Kukurovića nikada nije saslušan niti je sprovedena bilo koja druga istražna radnja.

FHP podseća da se meštani Kukurovića, zbog nemogućnosti da sami obnove svoje domove, još uvek nisu vratili u selo a država im nikada nije dodelila status raseljenih lica niti pomoć bilo koje vrste.

Share