Potera MUP-a Srbije za svedokom pod zaštitom Haškog tribunala

Fondu za humanitarno pravo se obratila porodica zaštićenog svedoka VS-033 u predmetu Vojislav Šešelj zbog upada pripadnika MUP-a Srbije 16. aprila 2008. u dva njegova stana u Beogradu, bez naloga za ulazak ili neku drugu policijsku radnju.

U stanu gde žive majka i deca zaštićenog svedoka, oko 7.00 sati izjutra, upala su osmorica policajaca u uniformama i petorica u civilu. Policajci su vezali 21. godišnjeg sina zaštićenog svedoka, koji je spavao, misleći da je zaštićeni svedok. Pustili su ga kada su se uverili da je reč o sinu. Sat kasnije ista ili neka druga grupa policajaca upala je u stan gde živi prijateljica zaštićenog svedoka sa svojim sinom. Zatečenog dečaka su maltretirali i zahtevali da kaže gde mu je majka i adresu zaštićenog svedoka. Naredili su dečaku da prenese majci da se javi na informativni razgovor pod pretnjom da će imati problema ako se ne pojavi. Na razgovoru, na koji je otišla u rečeno vreme, prijateljica zaštićenog svedoka je obaveštena da ga traže zbog podmetnute bombe pod prozor novinara Dejana Aanstasijevića u noći 13/14. aprila 2007.

Postupanje MUP-a Srbije u slučaju zaštićenog svedoka VS-033 navodi na ozbiljnu sumnju da MUP Srbije sledi zaključke i uputstva haškog optuženika Vojislava Šešelja, koje je on izneo 2. aprila 2008. godine, prilikom ispitivanja pomenutog zaštićenog svedoka. Tom prilikom haški optuženik Šešelj je optužio zaštićenog svedoka da je podmetnuo bombu pod prozor Dejana Anastasijevića u dogovoru sa njim [Dejanom Anastasijevićem] i Natašom Kandić, direktorkom Fonda za humanitarno pravo.

S obzirom da Tužilaštvo Republike Srbije još uvek nije reagovalo na iznete tvrdnje, Fond za humanitarno pravo je uputio zahtev Tužilaštvu da se u skladu sa zakonom obrati Haškom tribunalu i zatraži saslušanje optuženog Vojislava Šešešlja i zaštićenog svedoka VS-033, a da neposrednim putem pozove i sasluša Dejana Anastasijevića i Natašu Kandić. Osim toga, FHP traži da Tužilaštvo utvrdi po čijem nalogu je MUP-u Srbije organizovao poteru za zaštićenim svedokom, budući da je reč o nezakonitom postupanju i stavljanju van snage postojećih procedura u saradnji institucija Srbije sa Haškim tribubnalom. Zatim, FHP traži da Tužilaštvo ispita istinitost navoda haškog optuženika Šešelja i svedoka – bivših dobrovoljaca Srpske radikalne stranke da su izloženi pretnjama i ucenama haških istražitelja, kao i da im je Nataša Kandić nudila novac i bogat život ako svedoče protiv Šešelja. FHP podseća na pojavu da bivši dobrovoljci Srpske radikalne stranke učestalo overavaju izjave pred opštinskim i okružnim sudovima u Srbiji u kojima tvrde da su izjave haškim istražiteljima [u periodu od 2000. do 2006] davali pod pretnjama i ucenom.

FHP još jednom upozorava da nezakonito postupanje pripadnika MUP Srbije ozbiljno dovodi u pitanje elementarnu saradnju države Srbije sa Haškim tribunalom.

Odgovor MUP-a Republike Srbije povodom predstavke FHP-a o postupanju policijskih službenika prema članovima porodice zaštićenog svedoka VS-033

 

Share