FHP Kosovo i Outreach program ICTY održali seriju predavanja u srednjim školama o zločinima počinjenim na Kosovu

Fond za humanitarno pravo Kosovo (FHP Kosovo) i kancelarija ICTY u Prištini/Prishtinë, uz podršku Ministarstva obrazovanja Kosova, održali su tokom oktobra, novembra i decembra 2010. godine 15 predavanja u 15 srednjih škola na Kosovu o suđenjima pred Haškim tribunalom za ratne zločine na Kosovu i o Poimeničnom popisu ljudskih gubitaka u oružanim sukobima na Kosovu, koji sprovodi FHP Kosovo.

pristina-bekim

FHP Kosovo je učenicima srednjih škola predstavio statističke podatke o  stradalim, ubijenim i nestalim, koje je FHP Kosovo prikupio u okviru Popisa ljudskih gubitaka na Kosovu u toku oružanih sukoba, počev od 1. januara 1998. godine do kraja juna 1999. godine, i  u periodu do kraja 2000. godine, ali u vezi sa oružanim sukobima. Učenici su imali priliku da saznaju konkretne činjenice o događajima u njihovim opštinama tokom sukoba (1998-1999.), kao na primer masovno  ubistvo koje se dogodilo 26. marta 1999. godine u Suvoj Reci/Suharekë  kada je srpska policija ubila 49 članova porodice Berisha, zatim  ubistvo 19 žena i dece iz porodica Bogujevci, Duriqi i Lluagliu u Podujevo 28.03.1999 godine, kao i nestanak 11 muškaraca iz naselja Tri solitera u Mitrovici 9. juna 1999. godine. Nakon prezentacije, učenici i profesori su imali prilike da u Bazi podataka FHP Kosovo provere podatke o žrtvama iz njihovih porodica, kao i podatke o stradalim prijateljima i  poznanicima. Zahvaljujući prezentaciji Popisa žrtava, učenici su naknadno dostavili 32 fotografije žrtava koje FHP Kosovo nije imalo.

Predavanja su održane u srednjim školama sledečih opština: Prizren, Suva Reka/Suharekё, Gnjilane/Gjilan, Uroševac/Ferizaj, Peć/Pejё, Đakovica/Gjakovё, Istok/Istog, Podujevo/Podujevё, Mitrovica/Mitrovicё, Vučitrn/Vushtrri, Priština/Prishtinё, Štimlje/Shtime, Srbica/Skenderaj, Kosovo Polje/Fushё Kosovё i Dečani/Deçan. Predavanjima, sa video prezentacijom podataka i događaja, prisustvovalo oko 700 učenika, među kojima je osim albanskih bilo i učenika iz  bošnjačke zajednice.

FHP Kosovo će nastaviti u 2011. godine sa predavanjima učenicima srednjih škola o tome šta se dešavalo u lokalnim zajednicama u nedavnoj prošlosti.

Share