Da znamo: 69 hrvatskih civila ubijeno u Lovasu u oktobru 1991.

Pripadnici dobrovoljačke jedinice “Dušan Silni” iz Srbije i Srbi iz Lovasa, uz artiljerijsku podršku Druge gardijske mehanizovane brigade JNA,  napali su 10. X 1991. godine nebranjeno selo Lovas u Hrvatskoj i tom prilikom ubili su  21-nog civila, hrvatske nacionalnosti: Mirka Grgića, Matu Adamovića, Danijela Badanjka, Ceciliju Badanjak, Antuna Jovanovića, Anku Jovanović, Katarinu Pavličević, Juraja Poljaka, Josipa Kraljevića, Alojzija Polića, Matu Kesera, Josipa Poljaka, Ivana Ostruna, Dragu Pejića, Miju Božića, Tomu Sabljaka, Vida Krizmanića, Stipu Mađarevića,  Pavu Đakovića, Stipu Pejića i Živana Antolovića.

Nakon uspostavljanja srpske vlasti u selu,  u roku od nedelju dana, pripadnici jedinice “Dušan Silni”, lokalne TO i milicije, u prisustvu JNA, ubili su još 27 hrvatskih civila: Darka Pavličića, Željka Pavličića, Antona Luketića, Đuku Luketića, Petra Luketića, Alojzija Krizmanića, Đuku Krizmanića, Andriju Devčića, Stipa Dolačkog, Marka Damjanovića, Franju Pandžu, Ivana Vidića, Stjepana Luketića, Slavicu Pavošević, Jozefinu Pavošević, Mariju Pavošević, Anu Lemunović, Josipa Rendulića, Božu Vidića, Marina Balića, Katarinu Balić, Rudolfa Jonaka, Mariju Fišer, Zorana Krizmanića, Josipa Jovanovića, Zvonimira Martinovića i Petra Rendulića.

Osam dana nakon napada, 18.X 1991. godine, pomenute srpske snage (JNA – TO Valjevo, lokalna TO i milicija, i dobrovoljačka jedinica “Dušan Silni”) povele su u razminiranje minskog polja 50-tak hrvatskih civila, koje je prethodnog dana postavila JNA. Nakon eksplozije prve mine,  vojnici  su pucali  u Hrvate, i tom prilikom ubili su Marijana Markovića, Tomislava Sabljaka, Darka Solakovića, Ivana Palijana, Zlatka Panjika, Slavka Kuzmića, Ivana Sabljaka, Miju Šalaja, Ivana Kraljevića,  Petra Badanjaka, Zlatka Božića, Antuna Panjika, Marka Vidića, Luku Balić, Marko Sabljak, Mata Hodaka, Ivana Conjara, Slavka Štrangarević a i Josipa Turkalja, dok je Nikolu Badanjka, za sada nepoznati vojnik, ubio  tokom kretanja zarobljenika do minskog polja. Osim ubijenih, na minskom polju teško je ranjeno 12 hrvatskih civila.

Protiv  četvorice pripadnika lokalne vlasti, Ljubana Devetka, Milana Devčića, Milana Radojčića i Željka Krnjajića, četvorice pripadnika JNA, Miodraga Dimitrijevića, Darka Perića, Radovana Vlajkovića i Radisava Josipovića, i šestorice  pripadnika dobrovoljačke jedinice “Dušan Silni”, Jovana Dimitrijevića, Saše Stojanovića, Dragana Bačića, Zorana Kosijera, Petronija Stevanovića i Aleksandra Nikolaidisa,  od 17.IV 2008. godine pred Većem za ratne zločine Višeg  suda u Beogradu, kojim predsedava sudija Olivera Anđelković,  vodi se krivični postupak za ratni zločin protiv civilnog stanovništva u kome je ubijeno 69 Hrvata, meštana sela Lovas.

Share