Pismo predsedniku Republike Srbije Borisu Tadiću – Proglasimo 11. juli Danom sećanja na genocid u Srebrenici

P R O G L A S I M O    11.  juli    D A N O M    S E Ć A NJ A

N A

G E N O C I D    U    S R E B R  N I C I

 Pismo_Tadicu


 Poštovani gospodine Predsedniče,


Obraćamo vam se povodom inicijative koja je potekla od nevladinih organizacija da se 11. juli i u Srbiji prihvati i obeležava kao Dan sećanja na genocid u Srebrenici, kao i povodom pisma koje vam ovim povodom upućeno 11. febraura 2009. godine.

            Nevladine organizacije će svakog 11. u mesecu podsećati državne organe i javnost na inicijativu za obeležavanje Dana sećanja na genocid u Srebrenici, kako bi do 11. jula 2009. godine Narodna skupština republike Srbije donela odluku o obeležavanju Dana sećanja.

Polazeći od interesa Srbije da svoj ugled u međunarodnoj zajednici gradi poštovanjem presude Međunarodnog suda pravde, odnosom prema zločinima na prostoru bivše SFRJ kao i poštovanjem Rezolucije Evropskog parlamenta o proglašenju 11. jula Danom sećanja na genocid u Srebrenici molimo vas da predstavnike podnosioca ove inicijative primite 11. marta 2009. godine i u otvorenom razgovoru ukažete na mogućnosti zajedničkog delovanja.

Svesni načela podele vlasti, oslanjamo se na Vaš autoritet i želju da Srbiju izvedete na evropski put.

 

S poštovanjem,

Beograd, 24.02.2009. godine

Žene u crnom

Centar za unapređenje pravnih studija

Komitet pravnika za ljudska prava YUCOM

Fond za humanitarno pravo

Inicijativa mladih za ljudska prava

Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji

Share