5 pitanja Vladi – Parada ponosa (13.10.2010.)

Očekujući postupke protiv privedenih lica, kao i odluke Ustavnog suda o zabrani organizacija i navijačkih grupa, nevladine organizacije za zaštitu ljudskih prava postavljaju Vladi Republike Srbije 5 pitanja:

1. Zbog čega branitelji ljudskih prava nisu bili zaštićeni pre održavanja Parade ponosa i kako je došlo do upada u prostorije Žena u crnom i napada na njihove aktivistkinje i aktiviste?

2. Zbog čega je Mladen Obradović iz Obraza uhapšen tek na dan održavanja Parade ponosa, kada je cela akcija napada na Paradu već bila dobro organizovana, iako je na njegovu ulogu u organizovanju sličnih nereda ukazivano godinama?

3. Kada će se Vlada Republike Srbije izjasniti o zahtevima koji su izneti na Paradi ponosa?

4. Zbog čega se policija u prvim satima Parade ponosa nije branila od napada huligana, već su policajci bili postavljeni u kordonima, izloženi neprestanim napadima, zasuti kamenicama, molotovljevim koktelima, što je za posledicu imalo veliki broj povređenih policajaca?

5. Da li Vlada odobrava izjave delova političke elite koji krivicu za veliki broj povređenih policajaca i ogromnu materijalnu štetu prebacuju na učesnike i organizatore parade?

Komitet pravnika za ljudska prava-YUCOM
Beogradski centar za ljudska prava
Građanske inicijative
Fond za humanitarno pravo
Žene u crnom
Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji
Inicijativa mladih za ljudska prava

Share