Da znamo: Gornje Obrinje, 26. septembar 1998.

U Gornjem Obrinju/Obri e Epërme na Kosovu, 26.09.1998. godine, srpske snage ubile se 27  civila, ne štedeći ni decu.

Udružene snage VJ i MUP RS započele su 25.09.1998. godine ofanzivu protiv OVK u selima zapadno od grada Glogovca/Gllogoc (Likovac/Likoc, Gornje Obrinje/Obri e Epërme, Donje Obrinje/Abri e Ulet i Trdevac/Tërdec). Tog dana u Likovcu/Likoc poginula su četiri pripadnika Specijalne antiterorističke jedinice MUP RS (SAJ), a nekoliko sati kasnije, u susednom Donjem Obrinju/Abri e Ulet dva pripadnika MUP RS. OVK je u Gornjem Obrinju/Obri e Epërme pružala  otpor do popodneva 26.09.1998, kada su se povukle iz sela, nakon čega je kolona borbenih vozila i pešadije VJ i MUP RS ušla u selo.

Za to vreme, osamnaestoro žena, dece i staraca iz porodice Deliu, krilo se u najlonskim šatorima na periferiji sela, na mestu zvano Šuma korena/Zabeli i Prrenjëvë. Pretražujući selo, pripadnici srpskih snaga pronašli su šezdesetosmogodišnjeg Aljija Deliu koji se u tom trenutku odvojio od ostalh članova porodice. Tražili su od njega da ih odvede do mesta gde su se krili drugi članovi porodice, što je on i učinio. Pripadnici srpskih snaga su došavši do šatora porodice Deliu, bez bilo kakvog upozorenja i najave počeli pucati na žene, decu i starce. Tada su ubijeni starci Pajazit i Alji, starice Hamide i Hava Elshani, Lumnije Deliu, njen sin Jeton (11) i četvorogodišnja ćerka Menduhije, Mihane Deliu i njen dvogodišnji sin Valmir, Zahide Deliu i njene poćerke  sedmogodišnja Donjeta i osmogodišnja Gentiana i Luljeta Deliu koja je bila u devetom mesecu trudnoće. Preživelo je četvoro dece koji su se u to vreme nalazili malo dalje od šatora.

Tog dana u selu su ubijeni civili Hysen Deliu, njegove dve ćerke, Mihane (16) i Antigona (14), Hysenov brat Habib, zatim Fazli Deliu, Sherif Deliu, Zeqir Deliu, Adem Deliu i Hjariz Deliu, čije telo je nađeno u bunaru. Ubijeni su i Ali i Hyrë Kalludra, Rrustem Hysenaj, Bilall Demaku, Xhevdet Demiqi.  Toga dana u borbama su stradali pripadnici OVK, Afrim Kiqina, Afrim Hajdaraj, Vesel Demaku i Valdet Xhemajli.

Prema Zapovesti za podršku snaga MUP-a u razbijanju DTS u rejonu Kosmač, Komande Prištinskog korpusa VJ, [dokument izveden kao dokaz u predmetu Milan Milutinović i drugi pred Haškim tribunalom], u akciji u Gonjem Obrinju/Obri e Epërme tog dana su učestvovali: 3. odred Posebnih jednica policije (PJP), četa PJP Kosovska Mitrovica i Jedinica za specijalne operacije MUP RS (JSO), u sadejstvu sa 1. bataljonom 125. motorizovane brigade VJ.

Nadležni organi Republike Srbije do sada nisu pokrenuli ni jedan postupak protiv odgovornih za ovaj zločin.

Share