Krivična prijava zbog izazivanja nacionalne, rasne i verske mržnje

Fond za humanitarno pravo (FHP), Evropski centar za prava Roma (ERRC) i Centar za prava manjina (CPM) podneli su krivičnu prijavu Okružnom javnom tužilaštvu u Leskovcu protiv NN lica zbog izazivanja nacionalne, rasne i verske mržnje, razdora ili netrpeljivosti i nanošenja lakih telesnih povreda Mirsadi Malićević iz Leskovca.

Dana 14. septembra 2002. godine oko 21 čas Mirsada se vraćala iz prodavnice “Jole” u Karađorđevoj ulici u Leskovcu. Iza sebe je videla dva muškarca koji je prate. Primetila ih je u trenutku kada im je jedan čovek na biciklu doviknuo: ”Radi li Joska?”, misleći na prodavnicu.

Na putu nedaleko od prodavnice, jedan od dvojice muškaraca uhvatio je Mirsadu za ruku i tvrdim predmetom (kamenom ili bokserom) je udario po oku. Zatim je nastavio da je udara pesnicama po licu i glavi, a onda je okrenuo ka ogradi do puta i nastavio da je pesnicama tuče po leđima. Od jačine udaraca, Mirsada je svaki put udarala glavom o metalnu ogradu. U trenutku kada se okrenula da vidi ko je napada, nepoznati muškarac je Mirsadu udario pesnicom u nos. Od toga joj je potekla krv i od siline udarca ona je pala na zemlju, a napadač je počeo da je šutira. Videvši krv, Mirsada je počela da vrišti, a napadač ju je opsovao rečima: “Pička ti materina ciganska!”

Napadač je prestao da udara Mirsadu kada mu je prišao drugi muškarac koji je rekao da odmah krenu kako ih neko ne bi video. Pošto je napadač prestao da je tuče, iz prodavnice je izašao čovek sa biciklom koji je hteo da pomogne Mirsadi.Ona je u strahu od daljih napada ustala i počela da se udaljava od njega. Osećala se ošamućeno. Tri puta je padala i ustajala, a bračni par koji je naišao, pomogao joj je da dođe do kuće.

Vrhovni sud Srbije je u jednoj od svojih odluka 1985. godine utvrdio je da je za postojanje krivične odgovornosti za krivično delo izazivanja nacionalne, rasne i verske mržnje dovoljno da je radnja izvršenja učinjena prema jednom licu, kao i da je za krivičnu odgovornost dovoljna svest učinioca da svojim radnjama može izazvati nacionalnu mržnju, a da nije neophodno da je nacionalna ili verska mržnja izazvana.

FHP ERRC i CPM zahtevaju od Okružnog tužilaštva da u što kraćem roku preduzme radnje na otkrivanju počinilaca napada na Mirsadu Malićević i da protiv njih podnese zahtev za sprovođenje istrage ili podigne neposrednu optužnicu. U slučaju neuspeha pred domaćim pravosudnim organima ove tri organizacije će predmet izneti pred Komitet Ujedinjenih nacija protiv rasne diskriminacije, u skladu sa članom 14. Konvencije o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije.

Za dodatne informacije obratite se advokatu FHP Veroljubu Đukiću, tel/fax: 011/244-14-87, 244-39-44, e-mail: liberty@hlc.org.yu

Share