FHP poziva institucije Srbije i drugih post-jugoslovenskih zemalja da otkriju preostale masovne grobnice

Povodom Međunarodnog dana nestlih, FHP poziva institucije Republike Srbije da otkriju preostale lokacije tajnih grobnica i ratifikuju međunarodnu Konvenciju o zaštiti svih lica od prisilnog nestanka. FHP poziva institucije Kosova i drugih post-jugoslovenskih zemalja da obelodane lokacije preostalih tajnih grobnica i da omoguće porodicama da dostojansteno sahrane svoje najmilije.

Podaci Međunarodnog Komiteta Crvenog Krsta iz ove godine pokazuju da se traga za ukupno 14.790 ljudi. U BiH se kao nestale vode 10.512 osobe, u Hrvatskoj 2.436, a na Kosovu 1.842.  U proteklih godinu dana identifikovano je svega oko 1200 osoba, što je nedopustivo malo i pokazuje nedostatak političke volje da se pitanje nestalih reši.

Deklarativno zalaganje za rešavanje sudbine nestalih, puko iznošenje brojki i skrivanje lokacija masovnih zločina je degradirajuće postupanje prema žrtvama, njihovim porodicama i društvu koje ima pravo da zna.
Institucije država koje su učestvovale u ratovima na prostoru bivše Jugoslavije imaju obavezu da rasvetle okolnosti nestanaka svih žrtava, otkriju lokacije na kojima su skriveni njihovi posmrtni ostaci i kazne odgovorne za zločine.

Share