Krivična prijava za ratni zločin protiv ratnih funkcionera Republike Srbije

Krivična prijava za ratni zločin protiv ratnih funkcionera Republike Srbije

#IzSudnice - Sajt  - 2Fond za humanitarno pravo (FHP), 28. maja 2010. godine, podneo je Tužilaštvu za ratne zločine Srbije, krivičnu prijavu protiv 34 odgovornih za ubistvo preko 90 i ranjavanje preko 150 albanskih zatvorenika u KPZ Dubrava kod Istoka na Kosovu (dalje u tekstu: KPZ Dubrava), 22. i 23. maja 1999. godine, nakon dejstava NATO avijacije, 19. i 20. maja 1999. godine, po objektima tog zatvora.

Prijava je podneta protiv:
Dragoljuba Jankovića, ondašnjeg ministra pravde u Vladi Republike Srbije,
Zorana Stevanovića, ondašnjeg zamenika ministra pravde Republike Srbije i načelnika Uprave za izvršenje zavodskih sankcija Ministarstva pravde Republike Srbije,
Obrada Stevanovića, generala policije, ondašnjeg pomoćnika ministra unutrašnjih poslova Republike Srbije za Resor JB i  komananta Posebnih jedinica policije (PJP) i zamenika komandanta Štaba MUP Republike Srbije za Kosovo i Metohiju,
– Bora Vlahovića
, ondašnjeg načelnika Sekretarijata unutrašnjih poslova (SUP) Peć/Pejë,
Radovana Paponjaka, pukovnika policije, ondašnjeg načelnika Odeljenja saobraćajne policije u SUP Peć/Pejë,
Aleksandra Rakočevića, upravnika KPZ Dubrava,
Miroljuba Vidića, komandira straže,

kao i više starešina i radnika službe obezbeđenja i stražara na prijavnici u KPZ Dubrava, i drugih lica – pripadnika MUP-a Srbije (SUP Peć, OUP Istok, OUP Klina), PJP, Jedinica za specijalne operacije (JSO) Državne bezbednosti Srbije i Vojske Jugoslavije, za izvršenje krivičnog dela ratnog zločina protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1. Krivičnog zakona  Savezne Republika Jugoslavije (KZ SRJ), u vezi sa članom 22.KZ SRJ, kao saizvršioci.

Prema onda važećm propisima – Zakonu o izvršenju krivičnih sankcija (“Službeni glasnik R Srbije”, broj 16/99 ), Zakonu o utvrđivanju poslova Republike Srbije u oblasti izvršenja krivičnih sankcija i prekršaja (“Službeni glasnik R.Srbije”, broj 79/93 ) i Zakona o rešavanju sukoba zakona i sukoba nadležnosti u izvršenju sankcija (“Službeni list SRJ”, broj 12/98), kao i svim podzakonskim propisima za njihovo sprovođenje, sva pitanja u vezi  izvršenja krivičnih sankcija, uključujući i eventualno premeštanje osuđenika i pritvorenika, bila su u isključivoj nadležnosti Ministarstva pravde Vlade Republike Srbije, odnosno Uprave za izvršenje krivičnih sankcija.

Ondašnje Ministarstvo pravde, odnosno prijavljeni Dragoljub Janković kao ministar i Uprava za izvršenje krivičnih sankcija, odnosno prijavljeni Stevanović kao načelnik (direktor), bili su isključivo nadležni i odgovorni i za pravilno funkcionisanje službe obezbeđenja, čuvarske i stražarske službe u svim kazneno-popravnim ustanovama, odnosno za održavanje reda i discipline u njima, uključujući i ponovno uspostavljanje ako su narušeni.

Ostali državni organi, uključujući i oružane snage (MUP i VJ), na uspostavljanju narušenog reda u kazneno-popravnim ustanovama mogu se angažovati samo po pozivu Ministarstva pravde, odnosno njegove Uprave za izvršenje krivičnih sankcija. Ovo, u svemu jednako važi i u redovnim mirnodopskim uslovima i u ratnom stanju u kojem su prijavljeni i počinili zločine u KPZ Dubrava.

Dragoljub Janković
, kao ministar pravde u Vladi Republike Srbije i Zoran Stevanović , kao zamenik ministra pravde i direktor (načelnik) Uprave za izvršenje zavodskih sankcija Ministarstva pravde u Vladi Republike Srbije, sredinom aprila 1999. godine, ili približno tome datumu, sačinili su i dostavili upravnicima kazneno-popravnih ustanova i starešinama istražnih zatvora u Srbiji, pisano naređenje da sve Albance koji se nalaze u njihovim ustanovama premeste u KPZ Dubrava. Krajem aprila i početkom maja, u KPZ Dubravu dovedena su 1.004 Albanca, među kojima i više desetina političkih osuđenika i bivših policajaca i drugih pripadnika MUP-a Srbije i ovlašćenih lica i radnika Državne bezbednosti iz centara sa Kosova, koje su srpske vlasti izbacile iz državne službe.

Prijavljeni na nadređenim položajima i dužnostima u vreme izvršenja zločina iz ove prijave, imali su potpunu i efektivnu kontrolu nad svim ostalim prijavljenim podređenim i drugim pripadnicima državnih (policijskih, vojnih i bezbednosnih) organa, kao i nad svim drugim koji su po bilo kom osnovu bili prisutni u prostorijama, objektima i uopšte prostoru KPZ Dubrava. To je prostor ograđen čvrstim i oružjem čuvanim zidovima, bodljikavim žicama, kulama osmatračnicama, reflektorima, tehničkim elektronskim sistemima za osmatranje i uzbunjivanje, sa desetinama stražara, čuvara i specijalno obučenih pripadnika policije. Po prirodi stvari, u prostor KPZ Dubrava, mogli su da ulaze samo prijavljeni, njihovi poimenično i po funkciji nadređeni i to isključivo u vršenju službenih zadataka. Ovo važi i u miru i u ratu. Komandni lanac u državnoj strukturi na obezbeđenju KPZ Dubrava, u vremenu izvršenja zločina, od 16. do 24. maja 1999. godine, nije prekinut ni u jednom momentu.

Prijavljeni su umesto potpune zaštite zatvorenika, sledeći naredbe svojih hijerarhijski nadređenih, isplanirali, organizovali, naredili izvršenje i sudelovali u ubijanju nenaoružanih albanskih zatvorenika. Za ubijanje su naoružali i upotrebili i zatvorenike srpske i crnogorske nacionalnosti, što je još jedan u nizu dokaza pune i efektivne kontrole nadređenih prijavljenih, nad podređenim prijavljenim, ali i svim drugima, pa i zarobljenicima u KPZ Dubrava.

Prijavljeni su odgovorni ne (samo) po komandnoj, nego i po ličnoj odgovornosti, za sve ratne zločine iz ove prijave. Ovo zbog toga, što, ne samo da ih nisu sprečili, suzbijali, niti su kaznili, niti zahtevali kažnjavanje izvršilaca i naredbodavaca zločina, nego su čak, izvršenje zločina osmislili, isplanirali, naređivali njihovo izvršavanje i sudelovali u njihovom izvršavanju, a potom i u uništavanju tragova zločina i skrivanju neposrednih izvršilaca.

U izvršenju ovakvog zadatka, nesumnjivo je sudelovao i prijavljeni Obrad Stevanović, kao nadređeni iz Štaba MUP za Kosovo, bez čijeg sudelovanja zadatak ovakve vrste u ratnim okolnostima nije bilo moguće izvršiti. Ovim sledom, budući da su sva pitanja u vezi sa pravima i položajem zatvorenih i pritvorenih, uključiv i njihovo premeštanje (pojedinačno, grupno ili kolektivno – celokupno) u isključivoj nadležnosti Ministarstva pravde, očigledno je sve ovo i urađeno po prethodnom planu i dogovoru između toga ministarstva i MUP Republike Srbije, odnosno Štaba MUP za Kosovo.

Share