Međunarodni dan ljudskih prava 10. decembar 2008.

10-decembar2008

Povodom šezdeset godina od usvajanja Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima, organizacije za ljudska prava pozivaju Vladu i Parlament Republike Srbije da pokrenu javnu debatu o strategijama suočavanja sa teškim nasleđem kršenja ljudskih prava, uspostavljanja vladavine prava i pravde za žrtve genocida, zločina protiv čovečnosti i ratnih zločina.

Sazrela je društvena potreba za javno i odgovorno preispitivanje vlastite odgovornosti za nedela protiv ljudskosti. Srpske institucije imaju obavezu, prema društvu i porodicama žrtava, da iznesu činjenice o nedelima u javnost, organizuju istrage i kazne počinioce i naredbodavce tih nedela. U te obaveze spada i hapšenje preostalih begunaca od međunarodne pravde, Ratka Mladića i Gorana Hadžića.

U Srbiji nije sprovedena reforma policije, vojske i bezbednosnih službi. U tim službama još uvek rade pojedinci koji su učestvovali u planiranju, donošenju odluka i izvršenju ratnih zločina. Organizacije za ljudska prava traže uspostavljanje procedura za udaljavanje iz institucija prekršilaca ljudskih prava u vreme pripreme i trajanja oružanih sukoba.

Vlasti u Srbiji tolerišu napade na branitelje/ke ljudskih prava, javne ličnosti i novinare/ke koji/e govore o kršenjima ljudskih prava u prošlosti. Iskazanom nezainteresovanošću za rad branite lja/ki ljudskih prava, predstavnici vlasti su poslali direktan signal ekstremističkim grupama i političkim partijama da nastave sa napadima.

Pokrenuli akciju i aktivno učestvuju:
Žene u crnom
Fond za humanitarno pravo
Komitet pravnika za ljudska prava
Inicijativa mladih za ljudska prava
Centar za mir i razvoj demokratije
Socijaldemokratska unija
Glas razlike
Dah teatar
Škart

Podržavaju:
Mreža Žene u crnom
Centar za unapređivanje pravnih
studija
Helsinški odbor za ljudska prava
Beogradski centar za ljudska prava
Incest trauma centar
Queeria
Dečiji Romski Centar

 

Aktivnosti povodom Dana ljudskih prava

Konferencija za štampu nevladinih organizacija povodom Međunarodnog dana ljudskih prava, sreda, 10.12.2008. 10:00 časova, TANJUG, Međunarodni press centar Beograd, Knez Mihailova 6, III sprat

U 12:00 časova, na početnoj stanici autobusa 26, u Dunavskoj ulici, u Beogradu, počinje akcija koja se završava u naselju Braće Jerković (poslednja stanica autobusa).

Centralni događaj će biti predstava ”Ne/vidljivi grad”, koju će izvesti Dah teatar, u autobusu na liniji 26.

Tokom vožnje glumice će u interakciji sa putnicima, podsetiti na Dan ljudskih prava i organizovati kviz. Takođe će na desetak jezika govoriti delove iz teksta Deklaracije o ljudskim pravima i evocirati sećanja na aktiviste i aktivistkinje, koji/e nisu među nama, a
koji/e su imali/e nesumnjive zasluge u borbi za ljudska prava.

Na stanicama autobusa (ukupno 26), ulaziće aktivisti/kinje iz nevladinih organizacija i SDU i deliti promotivne materijale, koji se odnose na ljudska prava.

Akciji će se pridružiti i javne ličnosti, kao i predstavnici/e medija koji/e će takođe ulaziti na pojedinim stanicama i pratiti događaje u autobusu.

Ostale aktivnosti za Dan ljudskih prava
Performans pod nazivom: ”60 godina od Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima – pet koraka napred u borbi protiv diskriminacije”, u Beogradu, na Trgu Republike, sa početkom u 10,30 časova, u organizaciji Tima UN u Srbiji.

Dan ljudskih prava u bioskopu Rex, u Beogradu, sa početkom u 17,00 časova.
Biće prikazana tri najbolja filma po mišljenju publike ovogodišnjeg izdanja Slobodne zone: “ Engleski hirurg”- 17,00 ; “ Glasajte za mene”– 19,00 i “Duhovi Cite Soleil”– 21,00 časova.

Pred poslednju projekciju filma, premijerno će biti izvedena pesma Radno vreme, kolektiva Proba, na stihove Škarta i na muziku Filipa Zarića., u trajanju od 4 minuta.

U ulaznom holu Rex-a, organizovaće se ”celodnevni bazar informacija o ljudskim pravima“, gde će aktivisti i aktivistkinje iz NVO ponuditi svoje prigodne materijale.

Share