FHP: Ljiljana Salim i Mirjana Paunović nisu žrtve trgovine organima

Povodom pisanja Politike [11, 15, 16 i 22. novembar 2008.], Večernjih novosti [22. novembar 2008.] i Kurira [11. novembar 2008] o nestanku Ljiljane Salim i Mirjane Paunović, štićenica Specijalnog zavoda u Štimlju na Kosovu,   u vezi sa trgovinom ljudskim organima, Fond za humitarno pravo (FHP)  je sproveo istragu  i utvrdio da su obe žene, teške umne bolesnice, umrle prirodnom smrću i da nisu bile žrtve trgovine ljudskim organinma.

Ljiljana Salim [rođena Jovanović], iz Bora, smeštena je u Specijalni zavod u Štimlju 12. januara 1996. godine. Bolovala je od oligofrenije. Bila je nepokretna. Umrla je 12. juna 2003. godine. Po nalogu istražnog sudije Okružnog suda u Prištini [službeni broj naloga 106/2003], Besima Kelmendi, međunarodni ekspertkinja dr. Maria D. Morcillo je 28. jula 2003. obavila obdukciju Ljiljane Salim u prisustvu  pripadnika Kosovske policijske službe (KPS) u mrtvačnici u Orahovcu. U izveštaju o obdukciji konstatuje se da je Ljiljana Salim umrla prirodnom smrću. U trenutku smrti imala je 20kg. Sahranili su je radnici Zavoda na groblju te ustanove [potvrda Zavoda o sahranjivanju Ljiljane Salim].

Mirjana Paunović iz Malog izvora [opština Zaječar], zajedno je sa Ljiljanom Salim 12. januara 1996. godine smeštena u Specijalni zavod u Štimlju. Ljiljana je u dogovoru sa bratom Radomirom Paunovićem, 28. februara 2002. posredstvom Međunarodnog komiteta crvenog krsta [Potvrda o transferu MKCK], prebačena iz Zavoda u Štimlju u Mali izvor. Preminula je 24. marta 2003. godine u Medicinskom centru u Zaječaru [izvod iz Matične knjige umrlih 203-1/168, od 24. novembra 2008.]. Sahranjena je na gradskom groblju u Zaječaru.

FHP smatra da su Politika, Večernje Novosti i Kurir prenošenjem neproverenih podataka veoma uznemirili porodice koje još uvek tragaju za svojim nestalim a Zavod u Štimlju izložili nepoverenju građana bez ikakvog osnova.

Share