FHP: istražiti optužbe o logorima i vađenju unutrašnjih organa otetim Srbima

Fond za humanitrano pravo i FHP-Kosovo pozivaju Vladu Kosova da naredi istragu o navodima Human Rights Watch-a da su posle juna 1999. kidnapovani Srbi na Kosovu držani u logorima  u Albaniju i da su nekima od njih uzimani unutrašnji organi. FHP i FHP Kosova pozivaju UNMIK da obelodani izveštaj Sudsko ispitivanje i utvrđivanje u Albaniji iz februara 2004. godine, koji se odnosi na istragu o vađenju unutrašnjih organa srpskim zatočenicima u severnoj Albaniji.

FHP i FHP- Kosovo podsećaju da je sudbina još oko 2000 nestalih na Kosovu još uvek nepoznata. Srpske vlasti su odgovorne za nestanak i istinu o sudbini još oko 1.500 Albanaca a kosovske vlasti imaju obavezu da utvrde istinu o sudbini još uvek nestalih oko 500 Srba, Roma i drugih pripadnika nealbanskih etničkih zajednica. To što srpske vlasti duguju istinu i pravdu za nestale Albance  ne opravdava ćutanje kosovske vlade. Navodi bivše haške tužiteljice Carle del Ponte, a potom, međunarodne organizacije za ljudska prava Human Rights Watch, o otmicama  Srba posle dolaska međunarodnih snaga na Kosovo, njihovo prebacivanje u logore u Albaniji  i organizovanje medicinskih uslova za uzimanje i transportovanje unutrašnjih organa su veoma ozbiljni. Otkrivaju malo znanu brutalnu stranu sudbine nestalih Srba na Kosovu posle juna 1999. Ti navodi ozbiljno optužuju i UNMIK, u čijem prisustvu su se događala ubistva i otmice, i  javni objekti pretvarani u tajne zatvore za Srbe, Rome i Albance koji su „sarađivali“ sa Srbima.

Nakon priznanja nezavisnosti Kosova od strane međunarodne zajednice, kosovska vlada ima posebnu obavezu da pokaže svoju privrženost vladavini prava i preuzimanju odgovornosti za nedela koja su počinjena za vrema oružanih sukoba an Kosovu. Zločini prema Srbima se ne mogu pravdati masovnim grobnicama u Srbiji i zločinima koje su srpske snage bezbednosti počinile prema albanskim civilima i zarobljenim borcima Oslobodilačke vojske Kosova. Istina i pravda je u interesu kosovskog društva i izgradnje pravne države na Kosovu.

Za FHP i FHP-Kosovo
Nataša Kandić

 

Share