Dokumentarni film Škorpioni – spomenar prikazan na Zagreb Dox međunarodnom filmskom festivalu

Skorpions_movie

Dokumentarni film FHP-a Škorpioni – spomenar prikazan je, u četvrtak 28. februara 2008. godine, na međunarodnom festivalu dokumentarnog filma Zagreb Dox u kategoriji Kotroverzni Dox.

U kategoriji Kontroverzni Dox prikazuju se filmska ostvarenja koja se hrabro i beskompromisno dotiču problema skrivenih od očiju javnosti, nude nov način posmatranja poznatih činjenica i od gledaoca traže da se aktivno uključi u razmišljanje o temi.

Film Škorpioni – spomenar nastao je zahvaljujući činjenici da je FHP od jednog pripadnika Škorpiona [Dušan Kosanović] dobio dve original video kasete materijala o ratnom životu te jedinice, da je FHP 2003. godine snimio intervju sa Goranom Stoparićem o učešću jedinice u streljanju šest zaobljenika iz Srebrenice i da su obojica prihvatili da o jedinici i svom ratnom učešću govore u filmu. Vredan materijal FHP-a, kao i arhivski materijal Haškog tribuna, poslužio je reditelju Lazaru Stojanoviću da napravi odličan dokumentarni film, koji je do projekcije na Zagreb Dox filmskom festivalu javno prikazan više od 30 puta, na televizijama u državama bivše Jugoslavije, univerzitetiima i konferencijama posvećenim ljudskim pravima. Film je prvi put prikazan 10. aprila 2007. godine, na dan kad je Veće za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu izreklo presudu optuženim pripadnicima Škorpiona za zločin nad zarobljenicima iz Srebrenice.

Film je napravljen zahvaljujući finansijskoj podršci Američkoj nacionalnoj zadužbini za demokratiju (NED) i Švedskog helsinškog komiteta za ljudska prava (SHC).

Lazar_stojanovic

Lazar Stojanović najavljuje Škorpioni – spomenar.

Share