Republika Srbija mora da obelodani dokumenta sa zaštićenim delovima

Presuda Međunarodnog suda pravde (MSP), kojom je Republika Srbija oslobođena odgovornosti da je izvršila genocid u Srebrenici i BiH, duboko je uznemirila žrtve i zabrinula demokratsku javnost u državama naslednicama bivše Jugoslavije, pre svega zbog toga što javno znanje o ulozi i umešanosti Srbije nije dobilo sudsko priznanje.

Saznanje da je Republika Srbija, nakon smene režima Slobodana Miloševića, nastavila sa skrivanjem dokaza o svojoj podršci i direktnoj uključenosti u poduhvatima zločinackog karaktera u BiH teško optužuje današnju Srbiju i otvara vrata sumnjama da presuda odudara od stvarnih događaja.

Dodatnu zabrinutost izaziva potpuna ravnodušnost Republike Srbije i Republike Srpske u pogledu ispunjavanja obaveza iz odluke MSP, koji je našao da je Republika Srbija odgovorna za nesprečavanje genocida i nekažnjavanje počinilaca tog najtežeg zločina među zločinima, a Republika Srpska za izvršenje genocida nad Bošnjacima iz Srebrenice.

Pozivamo vlade Republike Srbije i Republike Srpske da prestanu da se neodgovorno ponašaju prema nasleđu svoje prošlosti i budućim generacijama, da pokrenu sve mehanizme za ispunjvanje obaveza iz presude MSP i da, u skladu sa činjenicom da je reč o odgovornosti za genocid, otvore javnu debatu, u parlamentu i društvu, o odgovornosti, značaju zvaničnog priznanja istine i reparacijama za žrtve. Srbija je obavezna da otvori za javnost dokumenta sa zaštićenim delovima i time dokaže da ne štiti kriminalne institucije Miloševićevog režima.

Regionalni ženski lobi

Nataša Kandić, dirktorka Fonda za humanitarno pravo, Srbija

Gordana Sobol, predsednica Parlamentarne komisije za jednakost polova, Hrvatska

Meliha Alić, ministar za obrazovanje i nauku, Federacija BiH

Nekibe Kelmendi, predsednica Parlamentarne komisije za javni servis, administraciju i medije, Kosovo

Nataša Mićić, potpredsednica LDP, Srbija

Sonja Biserko, predsednica Helsinškog odbora za ljudska prava

Teuta Sahatqija, potpredsednica ORA, Kosovo

Gordana Kasić, Ženske studije, Hrvatska

Igballe Rogova, izvršna direktorka Kosovske mreže žena

 

Share