Podrška premijera osuđenom za ratni zločin je protiv poštovanja zakona i nezavisnosti sudova

FHP Kosovo izražava veliku zabrinutost zbog izjava i ponašanja premijera Kosova, povodom osuđujuće presude (pred prvostepenim sudom) generalu Selimu Krasniqi za ratni zločin protiv civila, koji su u suprotnosti sa principima vladavine prava i nezavisnosti sudstva, što je cilj nezavisnog Kosova.

Imajući u vidu da je Međunarodno sudsko Veće, 10. avgusta 2006. godine, proglasilo krivim Selima Krasniqi, Bedri Zymberi i Agron Krasniqi za ratni zlocin, nezakonito pritvaranje i otmice Albanaca u selu Drenovcu, opština Mališevo, posetom osuđenom generalu, privremeno puštenom na slobodu, i izjavom “Momci kao Selim Krasniqi su potrebni Kosovu, Kosovo ima potrebe za njima” premijer Kosova je poručio javnosti da su neki građani Kosova, kao general Selim Krasniqi, iznad zakona i da su potrebni Kosovu bez obzira što su optuženi i osuđeni za ratni zločin. FHP Kosovo upozorava da je komandant Zaštitnog korpusa Kosova, general Sulejman Selimi, svojom posetom osuđenom generalu Selimu Krasniqi, pokazao javnosti da ta institucija podržava svoje pripadnike koji su osuđeni za ratni zločin, što ne doprinosi izgradnji demokratskih institucija na Kosovu. FHP ukazuje da su ovakvim ponašanjem premijera i komandanta KZK-a duboko povređena prava porodica žrtava, koji imaju pravo na istinu i pravdu za nedela prema njihovim najbližima. FHP podseća da je Međunarodni tužilac pri Okružnom sudu u Prizrenu 2004. godine podigao optužnicu protiv Selima Krasniq i drugih, za krivično delo ratni zločin protiv civilnog stanovništva, nezakonito pritvaranje sa smrtnim posledicama, otmicu i otmicu sa smrtnim posledicama. 10. avgusta 2006. godine Sudsko Veće kojim je predsedavao međuanarodni sudija Vinod Boolell je oglasio krivim Selima Krasniqi, Bedri Zymberaja i Agrona Krasniqi, i osudilo ih na po sedam godina zatvora. Zbog nedostatka dokaza optužbe su oslobođeni Xhavit Elshani, Isuf Gashi i Islam Gashi.

 

Share