Novodoneta vojna naredba jasna je podrška Vojske i Ministarstva odbrane haškim beguncima

Prema mišljenju Fonda za humanitarno pravo, naredba koju je doneo ministar odbrane o postupanju pripadnika Ministarstva odbrane i Vojske Srbije u odnosu na lica optužena pred Haškim tribunalom u suprotnosti je s odredbama Krivičnog zakonika i Ustava Republike Srbije

kojima je propisano otkrivanje, krivično gonjenje i krivično kažnjavanje učinilaca krivičnih dela. Tom naredbom, objavljenom u vojnom službenom listu od 11. decembra 2006. godine, pripadnici Vojske i Ministarstva odbrane oslobađaju se obaveze da prijavljuju haške begunce, pa makar ih zatekli u vojnom objektu koji neposredno obezbeđuju.

FHP poziva ministra odbrane da javno objasni razloge za donošenje naredbe kojom se podstiču pripadnici Vojske i Ministarstva odbrane da pomažu, skrivaju i ne prijavljuju haške begunce nadležnim institucijama.

 

Share